Hol az egyház helye a médiában?

Peter Weskamp szerint „az egyháznak nem kell aktívnak lennie az összes közösségimédia-csatornán”.

Peter Weskamp 20 éven keresztül vezette a Relimedia-t, mely egy gyakorlat-orientált médiaközpont. Médiaajánlatuk a kereszténység minden témájára kiterjed. Filmek és játékok széles választéka áll az érdeklődők rendelkezésére a vallásoktatáshoz, katekézishez az oktatásban és a felnőttképzésben egyaránt. Peter Weskamp 20 éven keresztül adott tanácsot plébániáknak, plébánosoknak és hitoktatóknak. Nyugdíjba vonulása előtt többek között az egyház médiában elfoglalt helyéről kérdezték.

Weskamp úgy fogalmazott, hogy:

„A „Relimedia” a Református Média és a Katolikus Médiaközpont ökumenikus ajánlata.”

2012-ben jött létre a zürichi regionális egyházak könyvtárainak egyesülésével. A Relimedia audiovizuális médiát kölcsönöz és értékesít az egyház, a vallások, az etika és az élettudomány területén.

Az ökumenikus médiaközpont különösen gyorsan tudott alkalmazkodni a korona-vírus által előidézett megváltozott helyzetekhez és követelményekhez. Szinte azonnal felajánlotta annak lehetőségét, hogy a digitális médiát speciális linkeken keresztül elérhetővé tegye az otthoni iskoláztatáshoz. Ilyen szempontból a korona-vírus nyertesei közé sorolják.

Vásárlói elsősorban olyan emberek, akik aktívak az egyházi vagy iskolai oktatásban, illetve a liturgiában. Sikertörténetében a rövidfilmek és a játékok voltak a legkeresettebbek.

Weskamp elmondásai alapján az elmúlt 20 évben olyan konfliktusok a reformátusok és a katolikusok között, amelyek hatással lettek volna a „Relimedia”-ra, sosem voltak. A médiaközponttal kapcsolatos egyesülési tárgyalások idején időnként felmerültek félelmek, hogy a másik felekezet elegendő teret enged-e a fejlődésnek, de a Relimédia eleget tett ennek a kihívásnak. Kiegyensúlyozott létszámmal és programmal indult, mindkét felekezet részéről.

„A Relimedia aktívan, a hitben egységesen, kifelé is látható összetartozásban él, elősegítve a párbeszédet és ösztönözve a vallásokkal és a világnézetekkel való találkozást.”

– hangsúlyozta a médiaszakember.

A kérdés kapcsán, hogy miért van még mindig ilyen kevés influenszer, és az Instagram miért idegen szó még mindig sok teológus számára, Weskamp szerint részletesebb elemzésre van szükség a megfelelő válasz megadásához. Véleménye szerint a generációs kérdés is fontos szerepet játszik. Ám hozzáteszi, hogy: „A Relimedia esetében azonban felmerül az a kérdés is, hogy melyik csatorna a legjobb az evangelizáláshoz és a kommunikációhoz. Régóta felhagytam azzal az elképzeléssel, hogy az egyháznak aktívnak kell lennie az összes közösségimédia-csatornán. Számunkra az Instagram és a Pinterest a fontos.”

Az oktatási média ökumenikus központja Svájc egész német ajkú területére kiterjed. A szervezetet nagyrészt a Zürich kantoni református és katolikus egyház finanszírozza. Ezenkívül számos kanton fizet éves díjat azért, hogy igénybe vehesse. A „Relimedia” éves forgalma körülbelül egymillió svájci frank.

FORRÁSwww.kath.ch
Az élet védelmére alkotott a Teremtő. Idővel rájöttem, hogy ez magával hozza a kapcsolatok megfelelő minőségének, a házasság védelmének, a férfiak és a társadalom felelősségének kérdését is. Olyan utat szeretnék mutatni a fiataloknak, hogy döntéseik mentén ne könnyek, hanem virágok fakadjanak. Kiteljesedést adjon a boldog házasság, kiegyensúlyozott családi élet megteremtése.