Néha fel kell adnod belőle, hogy igazán a tiéd legyen

Szabadságunk az egyik legféltettebb kincsünk. Laci atya e heti gondolatai.

Amikor Istenhez imádkozol, ő egyszerre hallja a szavaidat, látja a gondolataidat és figyeli a szívedet. Az alázatosakat meghallgatja.

Örömöd forrása a szeretet. Tartsd tisztán a szívedet, és naponta tedd túlcsordulóvá a szeretet forrását benned.

Amikor járni tanultunk, gyakoroltuk a szabadságunkat. Amikor Krisztussal tanulunk együtt járni, beléptünk a szabadság teljességébe.

Az evilági országban csak az ölés számít büntetendő cselekedetnek. Isten országának vagy tagja, ahol már a haragról és az ítélkezésről is számot kell adnod. Engesztelődj ki a felebarátoddal! 

Küldetésünk van. Miként a tartóra tett mécses olaja önmagát égetve válik fénnyé, önmagunkat szeretetben elégetve leszünk a világ világosságává.

Küldetésünk van. Miként a só kihozza az ízeket az ételből, nekünk is meg kell erősíteni és kihozni a körülöttünk élőkből a szívükben lévő jóságot, szépséget és szeretetet.

Boldogok, akiket Isten vigasztal meg és azok is, akik képesek másokat megvigasztalni.