Női kvóta az egyházban?

Az osztrák püspöki konferencia határozata szerint az évtized végére minden harmadik vezető pozíciót nőnek kell betöltenie az egyházukban.

A kathpress.at cikke szerint „a püspökök elkötelezték magukat olyan intézkedések meghozatalára, amelyek az elkövetkezendő hét év során legalább egyharmadra

növelik a nők arányát az egyházmegyei szolgálatok, testületek és munkacsoportok vezetői között”

– nyilatkozta Franz Lackner érsek, a püspöki konferencia elnöke. Ez azt jelenti, hogy addigra már csak legfeljebb kétszer annyi lenne a férfi az ilyen posztokon, mint a nő.

Kívánatosnak tartják, hogy az egyházi vezetők képzésének és továbbképzésének megkerülhetetlen témája legyen a nők erősítése, és a két nem közötti „tapintatos kommunikáció”. Az elfogadott célkitűzések megvalósításának útját az osztrák egyházmegyék maguk keresik és alakítják ki.

Ahogy Lackner érsek elmondta, az osztrák Pasztorális Bizottság által javasolt „intézkedésekről a nyári püspökkari gyűlés keretében folytatott tanácskozások konkrét eredményeként született döntés”, tavaly júniusban ugyanis tizennégy, az egyházi szervezetben jelenleg vezető pozíciót betöltő hölgyet is meghívtak a püspökök mariazelli találkozójára.

A kérdés súlyát mutatja, hogy Michael Ebertz német vallásszociológus szerint

az egyház jövője azon múlik, hogyan kezelik a nőket az egyházban.

FORRÁSkathpress.at
Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.