„A magyar egyházak nem függetlenek az államtól, cserébe szinte mindent megkapnak”

A Platthy Iván egykori egyházügyi államtitkárral készült videóinterjúnkból kiderül, hogy az egyházfinanszírozás kérdése a mai napig megoldatlan, és a rendezés nem pénz, hanem szándék kérdése.

Sokan emlékeznek még a névre, vagy tanulmányaik alapján tudják, hogy a rendszerváltásig létezett egy Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH), amely az államhatalom „egyházfegyelmező” szervezete volt. Ennek jogutód nélküli megszüntetését követően a pályáját pedagógusként kezdő Platthy Iván kapta a feladatot, hogy demokratikus keretek között kapcsolatot építsen ki a mindenkori kormányzat és az egyházak vezető képviselői között.

A cél egy szabad, korrekt, mellérendelő viszony megalapozása volt,

ahol az egyházak – akkor ez még nagy szónak számított, napjainkban evidencia – részt vehetnek a közfeladatok ellátásában, így az oktatásban is.

Noha a címzetes egyházügyi államtitkár jó ideje nem tölt be hivatalos állami funkciót, a mai napig aktív párbeszédet folytat állami és egyházi vezetőkkel. Ahogy ő maga fogalmaz: párbeszédet folytat az emberért.

Ezúttal a Szemlélek stábja folytatott vele párbeszédet – az alábbiakban a videóinterjúban elhangzó lényegesebb üzenetek foglaltuk össze.

⇒ Az emberséges politika lenyomatai már a rendszerváltás előtt megjelentek az államhatalom működésében.

⇒ A szabad (tehát nem korlátozott) egyházi oktatás újraindulásának és az egyházi tulajdon rendezésének kezdeti éveit a konstruktivitásra, partnerségre törekvés jellemezte.

⇒ Ez a párbeszédes kapcsolat napjainkra megszűnt az egykori államtitkár szerint: megfordult a világ, nincs közös tervezés,

az állam mondja meg az egyházaknak, hogy miként viselkedjenek, cserébe mindent megkapnak.

⇒ Az 1997-ben megkötött Vatikáni Szerződés, és amellett az a magyar modell, ahogyan egyház és állam a rendszerváltást követően kidolgozta az együttműködés módját, pozitív példaként szolgált más országok számára is.

egyházfinanszírozás
Fotó: Árki Kristóf

⇒ Hiába kezdték meg a ’90-es évek elején az egyházi vagyon rendezésének folyamatát, az napjainkra sem zárult le teljesen.

Az egyházfinanszírozás problémáinak megoldása Platthy Iván szerint nem pénz, hanem akarat kérdése.

⇒ Elvileg nyitott lenne erre a rendezésre a jelenlegi kormányzat, de nem egyértelmű az egykori államtitkár számára, hogy az egyházi vezetők is partnerek-e ebben.