Új német kormánykoalíció – jégkorszak vár a keresztényekre?

Az új Bundestagban a szociáldemokraták, akik a keresztény pártok partnereként eddig is több minisztert adtak, most a kancellári posztot is megkapják, és a zöldekkel, valamint a szabaddemokratákkal közösen alakítanak kormányt. Mit várnak, mit várhatnak a keresztények ettől a koalíciótól?

„Mutasd a koalíciós szerződésedet, megmondom, mit gondolsz az emberről” – kezdi csütörtöki elemzését a katolikus Die Tagespost szerzője. A lap, amelynek XVI. Benedek nem csak olvasója, de sokáig gyakori szerzője is volt, úgy látja, hogy a „Merjünk jobban haladni” címet viselő szerződés sokat elárul az új német kormány szellemiségéről, víziójáról és arról, hogy mit értenek haladás alatt, és ennek megfelelően alapos szövegértelmezést érdemel. Kívánatos lenne, hogy mindenki elolvassa a megállapodást, de terjedelme miatt ez aligha remélhető. Maradnak tehát az elemzések, az értelmezések, a kommentárok, amelyek elsősorban a klímapolitikára, a digitalizációra és az adózás változásaira fókuszálnak. A Tagespost szerint azonban legalább ilyen fontos az, amiről nemigen hallani: a családok és az élet védelme, az egyenlőség, a haladás, a fejlődés fogalmainak új meghatározása, és az az emberkép, amely a koalíciós szerződésben megfogalmazott célkitűzések alapja.

Ahogy az ALfA (Élethez való jogot mindenkinek) életvédő szervezet elnöke, Cornelia Kaminski fogalmaz: Németország „úton van a jogtalanság állama felé”, mert a művi terhességmegszakítás reklámozásának tilalmára vonatkozó jogszabály eltörlése azt jelenti, hogy a jogalkotó a gyermekek születés előtti megölését a születésszabályozás normális eszközének tekinti.

Az erre vonatkozó passzus az „Egyenlőség” címet viselő fejezetben szerepel a szerződésben: „Erősítjük a nők önrendelkezési jogát. Ellátási biztonságot teremtünk. […] A térítésmentes terhességmegszakítás hozzátartozik a megbízható egészségügyi ellátáshoz. Az abortuszellenzők utcai zaklatásai (a szövegben szó szerint: járdán való zaklatások, a szerk.) ellen hatékony törvényi intézkedéseket hozunk.”

Az ALfA elnöke szerint ezzel „még azt a lehetőséget is el akarják venni tőlünk, hogy azokon a helyszíneken, ahol ezeket az embertelenségeket elkövetik, felhívjuk az emberek figyelmét az ártatlan és védtelen emberek megölésének jogtalanságára.” Szerinte ez

az alapjogok újabb megnyirbálása, a vélemény- és gyülekezési szabadság korlátozása, sajnálatos módon épp a haladás jelszava alatt.

A Kereszténydemokraták az életért (CdL) szervezet azt kifogásolja, hogy a „reproduktív önrendelkezés” címszó alatt bemutatott tervek szinte minden pontban a „gyengébb” joga fölé helyezik az „erősebb” jogát. Helytelenítik a béranyaság tervezett legalizálását is, hiszen az szerintük nem az önrendelkezést jelenti, hanem az „függetlenül a motivációktól, mindig és kivétel nélkül a nőnek és a női test reproduktív funkcióinak a kizsákmányolása”. A szerződés egyébként kifejezetten célul tűzi ki az emberkereskedelem és a modern rabszolgaság minden formája elleni küzdelmet – a béranyaságot azonban nem ebbe a kategóriába sorolja.

Az evangélikus Sonntagsblatt az egyházak finanszírozásának megváltoztatását és az egyházak különleges munkáltatói státuszának fokozatos leépítését emeli ki. Továbbá leszögezi, hogy az eddig megszokottal ellentétben

a keresztény hit nem játszik szerepet az új koalíciós szerződésben. Ha vallásról egyáltalán szó esik, akkor többnyire a vallási sokszínűség jobb érvényesítését, illetve a zsidó és muszlim értékek védelmét hangsúlyozza.

A katolikus Karitász és az egyházközeli, menekültekkel foglalkozó Matteo egyesület pozitív véleményt fogalmaztak meg: szerintük örvendetes, hogy az új kormány „modern migrációs jogot dolgoz ki, támogatja az integrációt”, erősíteni akarja a szociális államot, és nagyobb gondot kíván fordítani a hátrányos helyzetűekre, köztük „az érvényes papírokkal nem rendelkezőkre”.

A Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) katolikus ifjúsági szervezet üdvözli, hogy a gyerekek és fiatalok fontosak az új szövetségi kormánynak (ami például abban mutatkozik meg, hogy a gyerekek jogait az alkotmányban kívánják rögzíteni, és már a 16 éveseknek meg akarják adni a választójogot).

Egyenesen „összebújik” az új „lámpával” a Tagespost egy másik cikke szerint a szinodális utat is kezdeményező Német Katolikusok Központi Bizottsága (ZdK), hiszen az új elnök, Irme Stetter-Karp az életvédők által felvetett kérdésekben mindössze annyit mondott: az abortusz népszerűsítése tilalmának eltörlése „a ZdK nézete szerint nem jó opció” a „terhességi konfliktusok” kezelésére. A Tagespost elemzője úgy látja, hogy ezt az erőtlen ZdK-t nem érzik többé képviseletüknek azok a katolikusok, akik hisznek abban, hogy küldetésük az élet evangéliumának a hirdetése.

Ilyenek tehát az első reakciók a német keresztény sajtóban, és bár a koalíciós szerződés egyelőre nem végleges, hiszen azt még az pártoknak is jóvá kell hagyniuk, a lényeges kérdésekben azonban aligha lesz már változás. A Tagespost összegzése szerint „Németországban a keresztények számára mostantól toxikussá válhat a környezet”.

Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.