Válság itt, fejetlenség ott – Komment-tár #16

Ismét sűrű hetet zártunk, izgalmas témákkal és még izgalmasabb hozzászólásokkal. Igyekszünk a legérdekesebbeket összefoglalni, a teljesség igénye nélkül.

A Komment-tár-sorozat küldetése, hogy rendszeresen merítsünk az olvasói reakciók bőséges terméséből, újraolvassuk az esetleg szem elől tévesztett vagy elfeledett észrevételeket.

Nem a legjobb hozzászólásokat gyűjtjük egybe, és szerkesztjük cikké, nem is azokat, amelyekkel leginkább egyetértünk – a válogatás célja továbbra is a közös gondolkodás, a párbeszéd támogatása.

Hozzászólni ér, sőt nagyon örülünk minden építő megjegyzésnek!

Ferenc pápa döntött – menesztette a jótékonysági szervezet vezérkarát

cbcpnews.net

„Azért engem nagyon elgondolkoztat ez pápai döntés! Nézzük csak Pinelli tevékenységét. Lehet, hogy nem a leváltottakkal volt a baj, hanem más érdekek húzódnak a háttérben???? Nehezen hiszem, hogy a Vatikánba nem volt egy teológus-közgazda.”

„Nagytakarítás.”

„annyira szentek voltak, hogy túlságosan maguk felé hajlott a kezük…”

Miért van válságban a papság?

Szemlélek podcast Hodász Füzes
Fotó: Árki Kristóf

„(…) a modernizmus miatt tartunk itt, ahol. De erről itt sem esik szó. A covid az oka, a rossz vezetés az oka blablabla. Véletlenül sem a misztérium szinte teljes eltűnése a baj, vagy a hasonlók…”

„Hm. A Katolikus Egyház sajnos egy önmagát tartó struktúra. Ha már csak egyetlen pap lesz a világon, azt római pápának fogják hívni. A struktúrába beleegyező keresztényeket igyekszik (nem akarattal, hanem a létmódjával) rávenni arra, hogy a struktúrába vetett bizalmat tekintsék a Krisztusba vetett hitnek. Ám mivel emberi és szükségképpen gyenge struktúra, hála Istennek, a helyzettel dacolva bújik meg benne a Szentlélek, aki tesz minden emberi predestináltság ellenére sokakat igazi hívővé. Ez az Úr csodálatos munkája! Majd amikor egy akol lesz a sokból és egy pásztor, akkor az új akolban azok, akik megismerik most már nyilvánvalóan az addig csak hitben hallott Jézus hangját, kijönnek, és követik őt. A többiek (jaj, csak ne legyenek sokan!) meg süketen állnak és néznek maguk elé, és nem értenek semmiből semmit.”

„(…) Fontos az egymásra figyelés! Itt van két ember, és még ismerek párat, akit az Egyház (szerzetesrend) nem tudott megtartani. Holott szerintem igazi odafigyeléssel, testvéri szeretettel, a közösség megtartó erejével elkerülhető lett volna, átjuthattak volna a válságos időszakukon. Isten országa köztünk van.

Hiába nézünk az égre, ha nem látjuk meg a testvérünket itt a földön…”

„Ki kell mondani az igazat. Bizony néha önmagamról is …”

„És meg is kell tudni hallgatni…”

„Tökéletes, tűpontos felismerések. A felülről irányított szinodális folyamatban nálunk hiába mondta el egy-egy személy a véleményét, az összefoglaló jelentésben a meglátásokat addig pofozták, amíg a kívánalmaknak megfelelően kialakítottak egy beadhatót. Mi értelme volt ennek a színháznak? Másrészt ha ez a jelenlegi klerikális berendezkedés megszűnik, akkor valami egészen más formának kell felépülnie, de az annyira más lesz, annyira új, annyira ismeretlen és emiatt félelmetes, hogy ettől szerintem a vezetőink borzalmasan félnek. Mert ha nem az lesz többé, akinek jelenleg tudja magát, akkor ki lesz? Elveszik az identitás. Így inkább minden marad a régiben, megy a tűzoltás. Gratulálok a hanganyaghoz!”

„1. Az egyház nem cég. 2. Az áldozópapok szentelésükkor Isten színe előtt engedelmességet fogadnak feljebbvalóiknak.”

„1. A cég jelző itt analógia. 2. Az engedelmesség a visszajelzések és a kritika teljes hiányát jelenti?”

„Hodász András … árulja el nekem valaki, hogy az ő véleménye, milyen szempontból és miért mérvadó? (…)”

„tudtommal hívőként joga van hozzá neki is. Nem kell vele egyetérteni, de miért ne mondhatná el.”

„Azért áll a kamerák, mikrofon, firkászok elé, mert rá kellett ébrednie, hogy egyedül a gyógyulás sem megy. Ha nem tudja kibeszélni magából, a visszásságokat, amiket tapasztalt, akkor felemészti, mint a rák a testet. A beteg lélek megbetegíti…”

A Nyugattal most szembemenni ’48, ’56 és a rendszerváltozás megtagadása

nepszava.hu

„Jeszenszky Géza kiválóan elemzi a Fidesz 12 évét! (…) Igaza van a szerzőnek abban is, hogy a külföldi bírálatokat meg kellene hallgatni, hiszen csak így lehet a hibákon változtatni. Szövetségeseket, nem ellenségeket kell keresni. (…) Nagyon jól diagnosztizálja a kormány bírálatokra adott hisztérikus válaszait is, mint a „nem tiszta lelkiismeret” jelét…”

„Emlékszem gimnáziumban nem értettem, hogy miért mentek a magyarok mindig szembe a világgal. Miért csinálták egymás után ugyanazokat a hibákat. Úgy tűnik ez valahogy a kultúra része. A magyar ember mindig kitermeli magából az ilyen vezetőket korszaktól függetlenül
” az nem lehet, hogy annyi szív hiába szív… de lehet.”

„Úgy tudtam, hogy a Szemlélek annakidején egy keresztény, sőt katolikus oldalnak indult…”

„Sőt, ma is az.”

„A kereszténységhez hozzátartozik az igazság kimondása is.

Ezt teszi ez az oldal és ez a cikk is.”

Egyház és kommunikáció

Szemlélek felmérés egyház kommunikáció

„Ezeknél a felméréseknél sokkal fontosabb lenne, hogy melyik egyház hirdeti a tiszta Evangéliumot, és CSAK AZT? Emberek millióinak üdvössége múlik ezen, a templomba járóké ugyanúgy, mint a világban élőké! Ez lenne a feladata MINDEN Egyháznak, az emberek ilyen megszólítása, ugyanis „majd azon a napon” ezért fognak számot adni Istenünk előtt …!”

„A különféle keresztény felekezetek emberekből állnak emberi hibákkal. Ezért minden felekezettől függetlenül érvényes a Bibliában található javaslat:

„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!”

(Szent István társulat fordítás) Ez a bibliai alapú vizsgálat adja a kereszténység hitelességét a kívülállók előtt. Ami ettől eltér, az nem hiteles.”

„2000 éve hitelesen kommunikál az Egyház. Ha eddig hibát találtál benne. Önvizsgálat jöhet szóba. Ilyenkor a vissza a gyökerekhez jó gondolat. Vagy a Szentlélek. (…)”

„Az egyház azonnal és határozottan ítélje el a gyerekek ellen elkövetett abúzust, és ne az áldozatot hurcolja meg. Az egyház ne hirdesse a szószékről, hogy kire kell szavazni. A fentiek miatt is nagy ellenérzés van a nem hívőkben az egyházzal szemben.”

Ideje újraírni a saját nemükhöz vonzódókat érintő katolikus tanítást?

kirche-und-leben.de

„(…) mióta eszemet tudom, az egyházban voltam, szolgáltam, elvégeztem a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakot, de mégis az utóbbi 5 évben messzebb sodródtam az egyháztól, mint azt valaha gondoltam volna. (…) Én csak úgy érzem, hogy

a mi Istenünk nem az az Isten, aki azért büntet embereket, amiért és ahogyan szeretik egymást.”

„Magam is kiállok a szeretetért, az elfogadásért. A becsületes ember miért ne szerethetné azonos nemű társát? Megbélyegzés, média cirkusz nélkül. Csendben, nyugalomban, istent keresve, hittel.”
Bízva a másik emberben, az adott szó értékében, a másikat tisztelve. És igen, mielőtt ” bármit újra írnának, ideje lenne a párbeszédnek”.”Mindennek rendelt ideje van. Ideje van a csendnek, ideje a szónak…”
Prédikátorok könyve”

„Nem értem a kérdést/problémafelvetést? Miért kellene újraírni a tanítást? Milyen tanítást?
Nagyon leegyszerűsítve a testi kapcsolat az ami problémás, de ugyanez igaz a házasságon kívüli heteroszexuális kapcsolatokra is. Ezen túlmenően viszont együtt élni valakivel szeretetben elvileg „szabad”.
Szóval adott egy keresztény közösség (egyház) amely egyik esetben tárt karokkal várja a bűnösöket és arra hívja, hogy bánják/gyónják meg bűneiket, a másik esetben pedig nyíltan és hangosan elutasítja őket. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem feltétlenül a tanításban van a „hiba”…”

„Meglepő fordulat. Az ok több tényezővel is magyarázható (pl. fogynak a hívek, az egyházak nem tudják megszólítani a mai modern kor emberét stb.). Fenti téma magyarországi nagy harcosa dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus, aki igen nagy elánnal küzd az elfogadásért. Egyedül, sok támadás közepette próbálja meg a lehetetlent, hiszen a „Jóisten” mindenkié! Így-így!
Ps. Helytelen – nálunk ezt a témát is piedesztálra emelte a politika, így sokan ennek értelmében fogalmazzák meg, ill. utasítják el még a párbeszédet is!”