Angela Merkel: Le a keresztekkel!

A Kereszténydemokrata Unió elnöke szerint a vallási szimbólumoknak nincs helyük az állami szektorban.

Az államnak semlegesnek kell lennie a vallásokkal kapcsolatban – hangsúlyozta a kancellár pénteken, az Ifjúságpolitikai Napokon Berlinben. Ez vonatkozik az állami iskolákra is, ahol a kereszteket is levetethetik a falakról.

Ugyanakkor úgy véli, pártjának elnevezésében a „C” betű, melynek jelentése keresztény, nem sérti a semlegesség elvét,

hiszen csupán a párt értékeinek alapját mutatja, tehát nem kizárási kritérium, mert azok is csatlakozhatnak a párthoz, akik nem keresztények.

Németországban folyamatosak a viták a vallási szimbólumok kapcsán a közszférában. Több szövetségi államban ma már tilos keresztet vagy fejkendőt viselniük a bíráknak és az ügyészeknek a nyilvános tárgyalások során. Van azonban ellenpélda is,

2018-ban a Markus Söder vezette bajor keresztényszociális (CSU) kormány rendeletet hozott, melynek értelmében Bajorország valamennyi közhivatalában ki kell függeszteni a keresztet.

A tényleges végrehajtást azonban nem kísérték figyelemmel. Ez a rendelkezés is élénk társadalmi és felekezeti visszhangot keltett.

FORRÁSwww.katholisch.de
Az élet védelmére alkotott a Teremtő. Idővel rájöttem, hogy ez magával hozza a kapcsolatok megfelelő minőségének, a házasság védelmének, a férfiak és a társadalom felelősségének kérdését is. Olyan utat szeretnék mutatni a fiataloknak, hogy döntéseik mentén ne könnyek, hanem virágok fakadjanak. Kiteljesedést adjon a boldog házasság, kiegyensúlyozott családi élet megteremtése.