Egészség, biztonság, hosszú élet békességben? − Egyiket sem ígérte meg Isten!

Csak a százannyit, a keresztet, meg a Mennyországot. Varga László püspök e heti lelki útravalója.

Vedd fel Krisztus igáját, rendeld alá magadat és tanulj tőle. Majd tegyél tanúságot az így kapott békéről.

Mindig az erősebb alakítja a másikat. Jézus az eucharisztia által belülről formál a saját képmására. Maradj benne!

A Szentlélek a vonzás lelke. Téged is az Atyához vonz, olyan erővel, hogy másokat te is Krisztushoz és az Atyához vonzhass.

Isten a kevélyeknek ellenáll, a gonosz pedig nagyon kedveli őket és bőven talál fogást rajtuk. Az alázatosak a Szeretet hatalmas keze alá rejtőzve menekülnek meg.

A Szentlélek egyszerre ad állandóságot az Atya szeretetében és hív változásra Krisztus követésében.

Te miért keresed Jézust? Az ajándékaiért, vagy mert Ő van, és Őnélküle nem élet az élet, nem szeretet a szeretet?

Milyen reményeket fűzöl a Krisztussal való kapcsolatodhoz? Egészség, biztonság, hosszú élet békességben… Ezeket nem ígérte meg, csak a százannyit, a keresztet és a Mennyországot.