Egyházbomlasztó levél terjed magyar papok között

Meglepő állásfoglalás jelent meg a Győri Egyházmegye honlapján, amelyről kiderítettük, hogy nagyon is megalapozott a közreadása.

Az elmúlt órákban folyamatosan érkeztek a megkeresések szerkesztőségünkhöz, miután sokan értetlenül álltak két katolikus pap ide kattintva elérhető nyilvános írása előtt. Mi sem tudtuk mire vélni, miféle gyermekvédelmi és korrupciós ügyekre utalhatnak a szerzők, egyedül a nagyjából egyetlen mondattal említett „személyi ügy” – Benkovich Ferenc szándéka ellenére történt kényszernyugdíjazása – volt ismert előttünk. Erre a témára vonatkozóan semmilyen új, semmilyen vitatott állítást nem tartalmaz a két pap szerzeménye.

Szeretünk tiszta forrásból tájékozódni, így ezúttal is igyekeztünk utánajárni, mi állhat a háttérben. Eljutott hozzánk egy bomlasztó szándékú írás, aminek

nyilvánvalóan semmi köze nincs a Benkovich Ferenc plébánost érintő, méltó egyházi bánásmód témájához.

Egy névtelen elektronikus levél köröz ugyanis katolikus papok körében, amelynek rejtőzködő szerzője feltételezhetően a békés, párbeszédre hívó, elkötelezett katolikus hívek határozott kiállása által keltett médiafigyelmet próbálja kihasználni saját célja elérésére.

A Ferenc pápára hivatkozó, a katolikus egyházfőtől is idéző szöveg anonimitásba burkolózó szerzője pedofil botrányok eltusolására, pénzügyi visszaélésekre és a Szentlélek-templomot érintő eseményekre hivatkozva arra igyekszik rávenni a címzetteket – tegeződő formában –, hogy „fogjunk össze és vessünk véget a botrányoknak, a püspöki megtorlásoknak, az embertelen és átgondolatlan intézkedéseknek és pusztításnak”.

Állítólag több pap jelezte az ismeretlen feladó felé, hogy egy nyilatkozat aláírásával hajlandó lenne kiállni a püspökkel szemben – elvileg ehhez keres csatlakozókat a levél küldője.

Eddig a levél érdemi tartalma, amely a Bibliából is hoz idézeteket, de olyan amatőr módon, hogy még az igehelyek számozása is ügyetlen másolgatást feltételez.

És itt jön a csavar a történetben. Az egész felbolydulást mélységében ismerő forrásunk szerint

nem kizárt, hogy az egyértelműen egyházellenes szándékú levél a legkevésbé feltételezett műhelyben fogalmazódhatott meg.

A feladó elektronikus levélcíme mindenesetre két betűt és egy évszámra utaló számpárt tartalmaz – meglepő, vagy sem, de van ilyen monogramú pap a Győri Egyházmegyében, aki éppen a számpárral jelölt évben született. Ő azonban a püspök egyik leghűségesebb munkatársa. Ez még nem jelenti azt, hogy feltárulna a szerző kiléte, de forrásunk nem tud mást feltételezni, mint hogy valakik ezzel a heccelő levéllel – őt idézve – „megpróbálják kiugrasztani a nyulat a bokorból”, vagyis kideríteni, mely papok reagálnak pozitívan az állítólagos nyilatkozathoz való csatlakozásra.

Nem tudunk e téren jelenleg semmi biztosat állítani, de innen nézve érthetővé kezd válni a sokak számára megdöbbenést keltő „Állásfoglalás” tartalma és célja.

Mindenkinek, aki érdeklődéssel követi a Győri Egyházmegye fejleményeit, azt javasoljuk, hogy vizsgálja meg saját szívében, mi származhat tiszta forrásból, s vajon milyen szándékok mozgathatják a névtelenségbe burkolózó, egyházbomlasztó célú kezdeményezések kiötlőit.

A győri Szentlélek egyházközség tagjai e téren is példát mutatnak, hiszen

névvel, arccal felvállalva, párbeszédre nyitottan, pozitív szándékkal, határozottan állnak ki az általuk helyesnek tartott út mellett,

s egy számukra fontos lelkipásztor számára kérnek méltó bánásmódot.

Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.