Nem szolgálhatja tovább felvidéki híveit a magyar pap

A szlovák ferences rendtartomány ugyanis visszavonta Kovalcsik Zoltán Cirill érsekújvári lelkipásztori megbízását.

Megdöbbentő döntésről számolt be a szlovákiai Ma7 portál: bár a járványhelyzet és a betegsége – egyik lábának amputálása – is nehezítette a szentendrei szerzetes felvidéki szolgálatát, ezen kihívások leküzdése ellenére Masseo Patrik Golha szlovákiai ferences elöljáró nem járul hozzá, hogy idén május végétől Cirill atya folytassa sajátos misszióját.

A magyar pap 22 évig szolgálta Érsekújvár magyar híveit, de a helyi közéletben is aktív szerepet töltött be, amit Pro Urbe és polgármesteri díjjal is elismertek.

– 1995-ben tettem fogadalmat a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség jegyében Krisztusnak elöljáróinkon keresztül, amit tiszteletben tartok ma is. Ebben is Isten akaratát kell látni, nem kérdőjelezem meg az elöljárók döntését. De látom, mi ennek az oka: egy folyamat kicsúcsosodását jelenti az elbocsátásom. Mert folyamatosan nehezedett a helyzetem, egyre erősödött a nyomás. Ez megnyilvánult többek között abban, hogy az egészségi állapotomra hivatkoztak, de ez ma már nem lehet kifogás, teljes mértékben áthidalható. Elmondhatom, hogy a helyzethez képest jó állapotban vagyok, már nem használok sem járókeretet, sem botot – idézi a portál Kovalcsik Zoltán Cirillt. – Idén a Jézus szíve körmeneten már csak szlovákul lehet énekelni, eddig közös volt az éneklés. A templomban van egy kis kápolna is, ahol húsvétkor zsolozsmákat szokás mondani, énekelni, eddig lehetett magyarul is, idén már tilos volt, hiába kérték a magyar hívek és én is. A nagyszombati szertartást már nem is tarthattam meg – teszi hozzá.

A helyi hívek érthetően nagyon szomorúak, sokan magyarellenes lépésként értelmezik a szerzetes elküldését. Valójában arról van szó, hogy

egy szlovákiai rendtartományban „vendégeskedett” egy másik, magyarországi rendtartomány tagja, s ezt a különleges helyzetet nem hosszabbította meg a szlovákiai elöljáró.

A pontos indokot valószínűleg nem ismerjük, az azonban világosnak tűnik, hogy nagyon hiányzott az érdemi párbeszéd a döntés előkészítése és meghozatala során.

– A szlovák tartományfőnök csupán levélben értesítette a magyart az elküldésemről. A helyi házfőnök egyoldalúan tájékoztatta a szlovák tartományfőnököt, aki meghallgatásom nélkül döntött az ügyemben. Kommunikáció nem volt – mutat rá Cirill atya, aki szerint azt kifogásolták szlovákiai rendtársai, hogy nem kapcsolódott be aktívan az ottani szerzetesi közösség életébe.

Nem biztos, hogy teljesen végleges a döntés, ugyanis a hívek petíció formájában kívánják kifejezni egyet nem értésüket. Ha a szlovákiai ferences tartományfőnök a kérést megfogadva mégis újabb időszakra engedélyt ad a magyar pap külszolgálatára, arról is hírt fogunk adni.