Keresztségünk nem szimbólum, hanem valódi hatalom

A gonosz felett is győzedelmeskedhetünk általa. A hogyanra Varga László püspök ad eligazítást.

Isten országának kulcsszava az átváltozás. A víz borrá, a Krisztust követő krisztusivá, a bűnös pedig szentté lesz.

Test-lélek-szellem vagyunk. Ez utóbbit leginkább a bűn bénítja, amitől testi-lelki bajaink is támadnak. A bűnbocsánat viszont gyógyítja mindhármat!

Bálványok, hamis istenek, féligazságok, bűnök és hazugságok, mint a „lepra” fertőzik szívünket. Ha bűnbánattal leborulsz és kéred, megtisztít az Úr.

Szólj Uram! Gyakorold a csendet, a jelenlétet, adj időt neki, és meghallod, amikor szól.

Amikor a megosztottság démonai ide oda rángatnak, állj Jézus elé és az ő nevében, a keresztségben tőle kapott hatalommal parancsolj nekik, hogy hallgassanak el és távozzanak!

Isten országa elérkezett. Ha elhiszed, segít megszabadulni a kényszeres önmagad körül forgástól, és irányt ad az életednek.

Keresztségedben olyan nagy dolog történt, ami miatt bárhol, bármikor hálás lehetsz, mert az Úr, akit szeretsz, benned él!