Mi történik a Veszprémi Főegyházmegyében?

Rendkívüli nyilatkozat jelent meg az érsekség közösségi oldalán, a csíksomlyói búcsút is megzavarták a tiltakozó hívek.

Nehezen tudnánk felidézni ahhoz hasonló közleményt a magyar katolikus egyház elmúlt évtizedeiből, amilyet a Veszprémi Érsekség hivatalos Facebook-oldalán tettek közzé június 17-én. A papi közösség megszólalásának nem csupán a formája szokatlan, de a tartalma is homályos, emiatt találgatásokra adhat okot. A rövid szöveget az alábbiakban közöljük, teljes egészében.

„Mi, a Veszprémi Főegyházmegye papsága, ezúton is kiállunk Dr. Udvardy György érsek úr mellett és minden támogatásunkról biztosítjuk főpásztorunkat. Köszönettel tartozunk Istennek, hogy nekünk adta őt és Ferenc pápának, hogy 2019. július 12-én egyházmegyénk vezetésére őt jelölte ki számunkra. Az őt ért nemtelen támadásokat, amelyek nemcsak személye, hanem az egyház egysége ellen is irányulnak, határozottan visszautasítjuk.
Ezután is imádkozunk érte, hogy felelőségteljes munkáját továbbra is Isten dicsőségére és a rábízottak javára tudja folytatni.

Kérjük számára a Szentlélek megerősítő kegyelmét és biztosítjuk mi is imáinkról és nagyrabecsülésünkről!

Kérjük híveinket is, hogy maradjanak velünk az egység és a hűség krisztusi útján!

Veszprém, 2022. június 17-én

a Veszprémi Főegyházmegye papsága”

Az említett támadás konkrétumainak hiányában is egyértelműnek tűnik – az egységre való utalás miatt –, hogy egy elszomorító folyamat érkezhetett el odáig, amikor már szükségesnek tartották a papok a kiállást főpásztoruk mellett.

Kétségkívül fájó lehet sokaknak, hogy Udvardy György érseki szolgálata kezdetén megtett pár olyan lépést, amelyek nem emelnék senki népszerűségét – ilyen például a papnevelő intézet működésének felfüggesztése. De bőven kap – jelen időben – kritikát a főpásztor a veszprémi székesegyház felújítása miatt is. A legkeményebb konfliktust minden bizonnyal annak a néhány papnak „büntetendő cselekmények halmazati és makacs megvalósítása” miatti felfüggesztése jelenti, akik „esetében fennáll a CIC 1364 kán. 1. §. -ban nevesített, önmagától beálló kiközösítést eredményező büntetendő cselekmény kellő valószínűsége”, az érsekségi közlemény szerint az illetők ráadásul „törvénytelenül liturgikus tevékenységet” végeznek. A Szemlélekhez is eljutott olyan érdeklődés, amely az egyik ilyen felfüggesztett pap visszás tevékenységére kérdezett rá, nem tudván semmit a háttérről.

Odáig jutott katolikus hívők sokaságának tiltakozása az érsek tevékenységével szemben, hogy az idei csíksomlyói búcsún – amelynek Udvardy György volt a szónoka – többen olyan zászlókkal vonultak fel, amelyek a veszprémi bazilika eltávolított díszes ablakait szimbolizálták. A szervezők hangosbemondón kérték a zászlók „bevonását”, információink szerint rendezői közbelépésre is sor került. A Szemlélek egyik szerzőjéhez eljutott elektronikus levél alapján többen egyenesen az érsek lemondását, távozását követelik.

Azon a bizonyos fotón, amelyet a fenti közleményhez kapcsolódóan az érsekség közreadott, a főegyházmegye papjainak nagyjából harmada szerepel, és nem tudni, mi lehet a többség távolmaradásának oka.


Mindezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk az érsekségnek – amint válaszolnak, frissíteni fogjuk cikkünket.

Mindeközben bízunk benne, hogy a meg nem nevezett támadásokat mielőbb felválthatja az építő, sebeket gyógyítani képes párbeszéd.

***

FRISSÍTÉS: Valószínűleg nem a csaknem két évvel ezelőtt felfüggesztett papok ügye áll a háttérben

Cikkünk megjelenését követően megkereste szerkesztőségünket Aradi László, az írásunkban megemlített felfüggesztett papok egyike, aki arról tájékoztatott bennünket, hogy közte és az érsekség között a megbékélés jegyében hosszú ideje zajlik egy folyamat, jelenleg is épp levelezésben áll Dr. Udvardy György veszprémi érsekkel.

A Veszprémi Főegyházmegye papsága által jegyzett közleménnyel kapcsolatban megküldött kérdéseinkre továbbra is várjuk az érsekség válaszát, és ahogy korábban cikkünk végén megfogalmaztuk, bízunk abban, hogy a felek egymás közti üzengetését felváltja az érdemi párbeszéd.