Zsidók és arabok együtt tesznek a gyűlölet ellen

A választott nép kezdettől fogva célpontja a sátánnak és mindig talál emberi segítőket a zsidóság rombolásához. Istennek azonban más a terve – és véghez is viszi!

Németországban a járvány miatti korlátozások ellenére is újra meg újra vannak tüntetések, ahol többnyire muzulmán bevándorlók tiltakoznak Izrael állam politikája ellen, hirdetik, illetve követelik, hogy Jeruzsálem (legyen) Palesztina fővárosa. A napokban egy német város történelmi belvárosában egy csapat megtámadott egy zsidó fiatalembert és lerántották a fejéről a kipát. Másutt antiszemita megmozdulások, zászlóégetések voltak zsinagógák előtt.

Mindeközben Izrael Országos Pásztori és Vezetői Testülete nyilatkozatot adott ki, melyben így fogalmaznak:

„Mi, izraeli zsidók és arabok, akik hittel valljuk Jézust Úrnak és Messiásnak: kijelentjük, hogy testvéri szeretet kovácsol bennünket eggyé, ami a hitünkben gyökerezik, és az ó- és újszövetségi Szentíráson alapul,

ahogyan az meg van írva a János 13:34-35-ben: ’Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.’

Szívünk gyötrődik az országunkban megnyilvánuló erőszak és a gyűlölet miatt. Itt élünk együtt mindannyian, és nincs más országunk. Ezért felszólítjuk minden testvérünket, akik hisznek Jézusban, a mi Urunkban, hogy gyakorlati módon fejezzük ki egységünket Krisztus Jézusban, a szeretet, a kölcsönös segítségnyújtás és az állhatatosság erejével szállva szembe a sátáni gyűlölet erőivel. Mindezt azért, mert arra kaptunk elhívást, hogy az Úr követei legyünk, és hogy Isten neve és az ő fia, Jézus Krisztus, a mi Urunk felmagasztaltassék és megdicsőüljön mind hazánkban, mind az egész világon.”

Tavaly példátlan közeledés történt izraeli zsidók és arabok között, nem utolsósorban az „Ábrahám-egyezmény(ek)” formájában. A tavalyi év második felében ugyanis Izrael és négy arab állam (Szudán, Marokkó, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek) között született kétoldalú megállapodás. Az új kormánykoalícióban egy arab politikai párt is részt kap. Izrael új diplomáciai kapcsolatokat épített ki további arab országokkal – mindez bizonyítja, hogy

létezik más út is, nem csak az erőszak.

Azt gondolom, igaza van a Revive Israel szolgáló közösség alapítójának, Asher Intraternek, aki egyébként most szintén örömmel tudósított arab keresztény testvéreikkel közös imádságaikról. Asher a 2020. januári MEHR konferencián Augsburgban arról beszélt, hogy Istennek hatalmas tervei vannak a német és a zsidó néppel – és a sátán minden erejével igyekszik ezeket a terveket meghiúsítani, ezért gerjeszt újra meg újra viszályokat, gyűlöletet és háborúságot. Isten azonban hatalmasabb és végül megmutatkozik majd, hogy a gonosz minden mesterkedését fölhasználta a maga üdvözítő tervének megvalósításában. Hiszen tudjuk, hogy mindent javára fordít az őt szeretőknek.

Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.