„A megújulás lényege, hogy nyitottak legyünk Istenre”

Szinodalitás – sokak számára még idegen kifejezés, miközben a keleti kereszténység számára jól ismert szemlélet és gyakorlat.

megujul.hu azért jött létre, hogy Ferenc pápa álmának, a szinodális egyháznak az építését szolgálja, teret adjon egymás meghallgatására, és lehetőséget a bekapcsolódásra a Szentatya által kezdeményezett világméretű párbeszédbe. Az oldal februári írásaiból válogattunk.

megujul.hu

„Nagyon vagány és bevállalós püspökeink vannak Magyarországon is”

„a szinodalitás a hierarchia szolgálatában áll. Minél inkább megtörténnek ezek a tanácskozások, az együtt haladás, a közös mérlegelés, annál inkább tud a hierarchia adekvát válaszokat adni az emberek aktuális kérdéseire.”

„én még meg fogom élni, hogy nőket diakónussá szentelünk. A kihívás abban lesz, hogy ami megengedett, az meg is valósul-e majd.”

„A homoszexuális kapcsolatokban – mint ahogy a heteroszexuális kapcsolatokban – sem redukálhatunk mindent a szexre. Az a benyomásom, hogy amikor ilyen kapcsolatokról beszélünk egyházi kontextusban, gyakran arra redukálunk mindent. De ha egy évtizedek óta homoszexuális kapcsolatban élő embert megkérdeznek, hogy mi a szép a kapcsolatában, akkor ő biztos azt fogja válaszolni, hogy a közös élettapasztalat, az, hogy egymásért felelősséget vállalunk, a közösen átvészelt szenvedések, hogy kibírtuk egymást stb. Heteroszexuális, szentségi házasságban élők kapcsolatában valószínűleg nagyon hasonló válaszokat kapnánk. Nem a szexről fognak beszélni, hanem egymás vállalásáról, egymás vállalni akarásáról napról napra.

Érdemes lenne beszélgetni az emberekkel, meghallgatni és megismerni őket, hogy mi fontos számukra az életben. Lehet, hogy meg fogunk lepődni.

Nagy baj, ha valaki tudni véli, hogy mit érez a másik, hogyan él, mit gondol, és úgy tartja, hogy minek beszélgetni emberekkel, hiszen én úgyis mindent tudok.”

„Néha azt érzem, hogy azok kérdőjelezik meg jelenleg a leginkább a pápát meg a pápai primátust, akik a legnagyobb katolikusnak tartják magukat.”

“Ferenc pápa pedig együtt gondolkodásra hívja meg a világegyházat annak érdekében, hogy

közösen építsük a jövő egyházát, és ne csak a püspökök gondoljanak ki egy irányt.

Ehhez hozzátartozik az is, hogy megnézzük, hol milyen sürgető kérdések várnak válaszra, és mit jelentenek ezek a kérdések a kinyilatkoztatás fényében.”

„Ferenc pápa nem fél attól, hogy a másként gondolkodókat is bevonja. Amúgy is azt tartjuk, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat. Akkor is, ha mi néha erre vagy arra rángatjuk a kormányt. De tessék, gyere el, másképp gondolkodsz, beszélgess az emberekkel, legyél jelen, aztán meglátjuk.

„Mindig lehet egy kicsit jobbnak lenni.

Az egyházi hierarchia nem annyira borzasztó, amennyire néha hangzik. Nagyon vagány és bevállalós püspökeink vannak Magyarországon is, hála Istennek. De azt, hogy én nap mint nap hogyan élem az életem, nem a püspököm mondja meg nekem. Nem tőle függ, hogy szóba állok-e a számomra kedves és kevésbé kedves emberekkel, hogy érdekel-e a sorsuk, hogy szeretem-e az embert, hogy kötekedő vagyok vagy nem vagyok az, milyen az imaéletem. Kultúrember vagyok-e? Olvasok-e? Utánajárok-e dolgoknak? Gondolkodom-e? Ez a lehetőség mindenki számára adott.”

“hiszem azt, hogy az az ember, aki a szépet, a jót, a szeretetet, a harmóniát, a békét akarja megteremteni maga körül, a jó együttélésen fáradozik társadalmilag, egyházilag, az az üdvösség útján jár.”

megujul.hu

Hagyjuk szóhoz jutni a Szentlelket!

“A szinódus a II. Vatikáni Zsinat gyümölcse. A megújulás folyamatosan zajlik, és nem a teljes átalakulás a cél, hanem az, hogy Isten népeként – ahogyan 2000 éve a történelemben – ezután is úton legyünk. (…) A haladás nem most kezdődött – mi már kétezer éve járjuk ezt az utat. Nem a nulláról kellett elkezdenünk, ahogy a civil világban olyan gyakran előfordul. Illetve az Egyházunkat nem mi, emberek újítjuk meg, hanem a Szentlélek. Az októberi szinódus központi gondolata is ez volt:

figyeljünk oda a Szentlélekre!”

“Maga Ferenc pápa is hangsúlyozta, hogy itt nem az emberi szempontjainkat ütköztetjük, hanem a Szentlélek sugallataira nyitottan tárgyalunk egyes kérdéseket. Meg kell értenünk, hogy a megújulás nem megy a Szentlélek nélkül.”

“Ferenc pápa erre szerette volna felhívni a figyelmet a szinodalitás szóval, amelyet még sokan ízlelgetünk. Személy szerint az Apostolok Cselekedetein keresztül tudom leginkább megragadni a jelentését, amikor a legelső hívő közösségről azt olvassuk, hogy egy szív és egy lélek volt minden hívő (vö. ApCsel 4,32), de ez nem zárta ki, hogy a közösségnek legyenek vezetői. Ugyanitt olvassuk, hogy az apostolok voltak a közösség gazdasági és lelki vezetői, és ezt a hívők elismerték (vö. ApCsel 4,34). Az apostolokat pedig maga Jézus Krisztus választotta ki, és kegyelmi többlettel ajándékozta meg őket – nem a képességeik alapján emelt ki egyes személyeket, nem azt nézte, hogy ki volt jó szónok, jó vezető, ki ismerte jól az ószövetségi írásokat. Az apostolok között volt halász és vámos is, akiket olyan kegyelemmel ruházott fel Jézus Krisztus, amely alkalmassá tette őket arra, hogy természetfeletti támogatással vezessék az Egyházat. Látni kell, hogy ez mind a mai napig így van, a püspökök ugyanezzel a különleges kegyelemmel felruházva végzik a szolgálatot az Egyházban. Nem azért, mert sokkal jobban értik a teológiát, vagy mert jobb szónokok lennének, hanem azért, mert Isten erre hívta őket, minket.”

“A megújulás lényege, hogy nyitottak legyünk Istenre,

Ő az, aki megújít, Ő az, aki kreatív módon érint meg bennünket, és felszínre hozza a bennünk lévő kreativitást.”

megujul.hu

Kovács András Péter: Az egyház olyan, mint a Netflix

“a létező jelenségeket kellene az egyháznak is nevén neveznie és helyén kezelnie. Ahogyan kibillentünk abból az állapotból, hogy a Föld lapos, ugyanígy fel kéne hagyni az ember kissé lelketlen megközelítésével, amit az egyház gyakran képvisel.”

“nagyon sok emberben ott van a hely Isten számára.

Szerintem az egyik legnagyobb bizonyíték Isten létezésére, hogy beszélünk róla. Szükségünk van rá. Ott van az a bizonyos nem válaszoló 40 százalék, akik talán szeretnék betölteni ezt az űrt a lelkükben, de nem érzik, hogy ebben őket valamelyik felekezet segítené.”

“A jövő egyházában ne érezze úgy az ember, hogy felvételiznie kell – inkább legyen befogadó hely, ahova jó megérkezni. Ahol nem azzal kezdik, hogy „sorold fel a bűneidet!”, hanem hogy „hogy vagy?”.”

“Van, aki papként olyan hőfokon izzik, hogy a család csak hátráltatná a hivatásában, de van, akinek az egészséges létezéséhez, vagy a józan esze megőrzéséhez, a valódi világhoz való kötődéséhez pont hasznos lenne, ha hús-vér, intim kapcsolata volna.”

“Ha én is megállok ott, hogy nem fogadott a pap, és nem keresztelte meg a gyermekemet, akkor előbb-utóbb kizötyögök az egyházból, távirányítóval kikapcsolom az egészet. De ha az ember kellő ideig keresgél, biztos meg fogja találni azokat a kezdeményezéseket, karizmatikus papokat, ügyeket, amik őt meg tudják ragadni. Én például a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton belül találtam meg a szenvedélybeteg szülők mellett felnövekvő gyerekek megsegítésére létrejött programot.”

megujul.hu

Műhelymunkával is készül a Vatikán a szinódus második ülésszakára

“Eldőlt a dátum: 2024. október 2-27. között tartják majd a jövő egyházáról szóló tanácskozás záró összejövetelét.”

“A közelménnyel szinte egyszerre tette közzé a Vatikán Ferenc pápa azon rendelkezését, amellyel a „Preadicate Evangelium” („Hirdessétek az evangéliumot”) apostoli konstitúcióra hivatkozva konkrét, szoros együttműködés veszi kezdetét a római kúria és az említett szinódusi főtitkárság között. Ennek gyakorlati megnyilvánulásaként olyan csoportok fognak alakulni, amelyek műhelymunkában dolgozzák fel – szinodális módszertannal – az első ülésszak témáit.”

megujul.hu

Kocsis Fülöp: Teljesítsük a szinodális missziót!

“A legrosszabb talán az volt, hogy néhány püspök megkérdőjelezte a szolidáris szinódus hitelességét: a világi személyek jelenléte miatt még az is felmerült, hogy beszélhetünk-e érvényes szinódusról. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy az ülésszak alatt napirendre került LMBTQ-kérdés megosztotta a jelenlévőket. Voltak, akik amellett érveltek, hogy igenis legyünk nyitottabbak a homoszexualitást érintő kérdésekben, és ennek sokan tapsoltak, míg mások elutasítók voltak a kérdéssel kapcsolatban. De Ferenc pápa mindannyiunkat figyelmeztetett: nem szabad, hogy a média befolyásolja a véleményünket! Vagyis nekünk az Egyház tanításai alapján kell véleményt alkotnunk, és nem a közvélemény alapján.”

“Mindenkit be kell fogadnunk az Egyházba,

aki kirekesztve érzi magát, a homoszexuálisakat sem lehet kizárni a közösségből. Magam is voltam már olyan helyzetben, amikor azzal szembesültem, hogy homoszexuális személyt kiközösítettek az egyházból, így kiálltam mellette. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy itt nem csupán a homoszexuálisokról van szó, hanem a kisebbségekről is: az Egyháznak gondolnia kell a romákra és a más etnikumból származó emberekre is. Lényeges, hogy ennél a kérdésnél különbséget tegyünk a kisebbségek és az LMBTQ-mozgalom között, és a kisebbségekre igent mondjunk, az LMBTQ-ideológiára pedig nemet. Ezzel kapcsolatban felszólaltam a szinóduson, és arról beszéltem, hogy az LMBTQ-ideológia összeférhetetlen a vallási tanítással, ezért semmilyen szinten nem támogathatjuk azokat, akik ezt az elvrendszert követik.”

“egyesek egyetértettek velem, üdvözölték a véleményem, mások viszont egyértelműen elutasították.”

“Nem tudom, nem tudhatom, hogy mi fog történni Rómában 2024 októberében. Azt állíthatom, hogy nem a szívemet készítem fel, hanem az egyházamat. A Hajdúdorogi Főegyházmegyében mozgósítottuk a szinódussal foglalkozó csoportokat, hogy teljesítsük a szinodális missziót. (…) Sajnos gyakran tapasztalom, hogy a hétköznapi emberek úgy gondolják, nem lehetnek az Egyház tagjai, mert ez csak a papokat és a püspököket illeti meg. Pedig mindenkinek van beleszólása az Egyház alakulásába, a harmincéves dolgozó fiatalnak éppúgy, mint az ötvenéves családfőnek.”

megujul.hu

Van kedved újjászületni?

“Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke beiktatása óta különleges figyelemmel szervezi és gondozza azokat a közösségeket, amelyek a hívők életének fontos sarokkövei. Idén nagyböjtben lelki délutánokra hívja az egyházközösség tagjait.”

“A Pécsi Egyházmegye Felföldi László püspök vezetésével egy ideje már élen jár a közösségi programok szervezésében, emellett a nyitottság és az elfogadás gyakorlásában is – összhangban a Ferenc pápa által szorgalmazott szinodalitással.”

„A Pécsi Egyházmegye főpásztora már püspöki szolgálata kezdetén elindított olyan férfitalálkozókat, amelyek alkalmával a férfi lét és a családi élet kihívásaiból származó, sokszor jelentős nehézségek kérdéseivel foglalkoznak a résztvevők.”

“A Pécsi Egyházmegye programjaira rendszeresen nagy számú érdeklődő jön el, nemcsak a hívek közül. Ilyen az „Újjá kell születnetek!” (vö. Jn 3,7) mottóval meghirdetett 2024-es programsorozat is, amely a 2023 nagyböjtjében megkezdett lelkiségi délutánok hagyományát követi.”

„A nagyböjti lelki délutánok sorozata remek példa arra, hogyan lehet olyan összejöveteleket tartani, melyek kiemelt célja az együttműködés és a párbeszéd lehetőségének biztosítása az egyház minden tagja számára, ezzel is segítve a világegyház megújulási folyamatát.”