A Vatikán továbbra is nemet mond a mesterséges megtermékenyítésre

A pápai államban is téma a meddőségi kezelések kérdése, melynek kapcsán nemrégiben egy új, iránymutató dokumentumot hoztak nyilvánosságra.

Miközben a Vatikán fenntartja az IVF (in vitro fertilizáció, vagyis szervezeten kívüli megtermékenyítés) elleni álláspontját, néhány napja új dokumentumot adott ki, amelyben megkondítja a vészharangot a csökkenő születésszám miatt, és alternatívákat kínál az egyház számára erkölcsileg elfogadhatatlan mesterséges reprodukciós módszerek helyett, írja a Crux.

A dokumentum felidézi az egyház hagyományos véleményét a fogamzásgátlással kapcsolatban, annak ellenére, hogy nem zárják ki, hogy Ferenc pápa esetleg újragondolja Szent VI. Pál 1968-as Humanae Vitae enciklikájában megfogalmazott, a mesterséges fogamzásgátlást elítélő tanítását.

A globális családpaktumnak nevezett dokumentum a Pápai Társadalomtudományi Akadémia és a Vatikán Világiak, Család és Élet Dikasztériumának kezdeményezésére született. Arra kérik a katolikus egyetemeket, intézeteket és kutatóközpontokat, hogy tanulmányozzák a családi életet és a családok előtt álló kihívásokat azzal a céllal, hogy minél több fiatalt ösztönözzenek házasságkötésre és gyermekvállalásra. Napjaink gyorsan öregedő kulturális-társadalmi közegében ugyanis a párok gyakran utasítják el a házasságot, és anyagi, valamint társadalmi okokból később választják a családalapítást – ez kihívást jelent a meddőség és az etikailag megkérdőjelezhető reprodukciós módszerek tekintetében.

A paktum több helyen is

arra bátorítja a terméketlen párokat és azokat, akik egyszerűen csak szeretnék bővíteni családjukat,  hogy fontolják meg az örökbefogadást,

továbbá sürgeti a katolikus egyetemeket és kutatóközpontokat, hogy támogassák ezt a lehetőséget, miközben elítéli a mesterséges reprodukciós módszereket.

A paktum kifejezetten ajánlja „a párok meddőségi eseteinek tanulmányozására és nyomon követésére szolgáló központok létrehozásának és fejlesztésének előmozdítását, ahol a mesterséges reprodukció alternatív megoldásait javasolják”, mint például a NaPro Technológia, amely a nők reproduktív ciklusát figyeli, és természetes megoldásokat keres a meddőségre. Ennek elősegítésére népszerűsíteni és anyagilag támogatni kell azokat a központokat, amelyek a meddőség jelenségét figyelik és tanulmányozzák, valamint alternatívákat kínálnak az asszisztált reprodukció helyett – teszi hozzá a dokumentum.

Az „új élet befogadásának” kihívásairól szóló részben a dokumentum megjegyzi, hogy mind a házas, mind a nem házas párok körében „a fogamzásgátlás, az abortusz és a sterilizáció széles körben elterjedt gyakorlatok”, amelyek egyre inkább „átalakították a nemzés jelentését”. A nemzés „természetes hajlamból és Isten ajándékából a nemző akarat projektjévé és eredményévé vált, amely hajlamos uralni az életet” – áll az asszisztált reprodukció iparát bíráló szakaszban.

„Az asszisztált reprodukció, az embriószelekció a genetikai rendellenességekkel fejlődő vagy nem kívánt nemű gyermekek születésének elkerülése érdekében, az embrió- és ivarsejt-adományozás egy olyan szelektív mentalitáshoz vezet, amelynek révén a felnőttek végül indokolatlan elvárásokat vetítenek a kívánt gyermekeikre” – figyelmeztet a paktum. Az „egészséges gyermek csak a megfelelő időben” mentalitás ma már a reprodukciót övező uralkodó kulturális attitűd, különösen a fejlett országokban, ahol újabb, a mai igényeknek megfelelő technológiák állnak rendelkezésre. A dokumentum fogalmazóinak érvelése szerint a szex elkerülhetetlenül a nemzéshez kötődik, melynek legjobb helye a házasságban van, ezért a szex érzelmi és reproduktív aspektusainak fokozottabb oktatására szólítanak fel, hogy a fiatalok körében ne váljon „bagatellizálttá”.

Tekintettel a jelenlegi társadalmi tendenciákra, amelyek szerint sok pár a későbbi gyermekvállalást választja, a paktumot kiadók szerint nagyobb támogatást kell nyújtani azoknak a pároknak is, akik idősebb korban vállalnak családot, miközben el kell kerülni az in vitro módszerekre való ösztönzést.

A paktum szerint az IVF helytelen, mert „nagyszámú embriót termel, amelyeknek az a sorsuk, hogy meghaljanak vagy lefagyasztva maradjanak, és ez jelentős etikai kérdéseket vet fel”,

valamint forrásokat von el, amelyeket olyan párok támogatására lehetne fordítani, akik már nagycsaládosok, vagy akik más eszközökkel keresnek segítséget a nemzéshez.

Miközben azonban a Vatikán új globális családpaktuma elítéli az embrióadományozást, egy dologgal nem foglalkozik különösebben, ez pedig az embrió-örökbefogadás kérdése. Ez esetben a leendő szülők úgy döntenek, hogy „örökbefogadnak” egy embriót, akinek biológiai szülei lemondtak szülői jogaikról, vagyis lefagyasztják, és senki sem várja őket. Ez egy olyan alternatíva, amelyhez egyre több pár fordul, köztük sok katolikus, akik vonakodnak az IVF-technikától. A költségek gyakran sokkal kezelhetőbbek azok számára, akik családot szeretnének alapítani, és bár a teológusok még mindig vitatják, sok katolikus pár számára ez egy életképes alternatívát jelent az asszisztált reprodukció más, megkérdőjelezhetőbb formáival szemben.

A Világiak, Család és Élet Dikasztérium képviselői nem válaszoltak a Crux megkeresésére, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a kompakt kutatás részeként vizsgálják-e az embrió-örökbefogadását, és hogy ez potenciálisan életképes lehetőség lehet-e a gyermeket vállalni vágyó meddő párok számára.

Ferenc pápa a paktum megalkotóinak szóló üzenetében azt mondta, hogy annak fő célja, hogy „a katolikus egyetemek kutatásai, oktatási és képzési programjai a részegyházakban zajló családpasztoráció javára váljon”. Az egyházfő szerint ez segíthet a családi élet kultúrájának előmozdításában „a bizonytalanság és a remény bizonyos fokú hiányának idején”, hiszen a család az, ahol “Isten álmai az emberi közösség számára megvalósulnak”.

„Ezért nem nyugodhatunk bele a család hanyatlásába a bizonytalanság, az individualizmus és a fogyasztói szemlélet nevében, melyek csak önmagukra gondoló egyénekből álló jövőt vetítenek elénk” – mondta.

A család – Ferenc pápa megfogalmazása szerint – „élet- és szeretetközösség, pótolhatatlan és felbonthatatlan szövetség férfi és nő között, a nemzedékek találkozóhelye, a társadalom reménye.”

Ferenc üzenete végén köszönetet mondott azoknak, akik már csatlakoztak a paktumhoz, és azoknak, akik a jövőben csatlakozni fognak, majd felkérte a csatlakozást tervezőket, hogy „kreatívan és bizalommal szenteljék magukat mindannak, ami segíthet visszahelyezni a családot lelkipásztori és társadalmi munkánk középpontjába”.

A paktumhoz egy új honlapot is létrehoztak, ahol a dokumentum szövege olasz, angol és spanyol nyelven is megtalálható, valamint egy brosúra és különböző egyéb anyagok, köztük a pápa üzenete, a logó magyarázata, és elérhetőségek azok számára, akik további információkra vágynak.