Prófétai missziója miatt kaphat teológiai díszdoktori címet Greta Thunberg

A Helsinki Egyetem részletes tájékoztatást küldött a Szemléleknek a döntés hátteréről.

Sokakat meglephetett a sajtóhír, miszerint a világszerte ismert ifjú klímaaktivista neve is szerepel egy finn felsőoktatási intézmény tiszteletbeli doktori címre felterjesztett jelöltjeinek listájában, ráadásul a teológiai fakultás javaslata alapján. A doktori avatásra egyébként még nem került sor: 2023. június 9-re tűzték ki az átadási ünnepséget.

Szeretünk tiszta forrásból tájékozódni, és örömünkre nyitottan fogadta megkeresésünket a Helsinki Egyetem, amelynek képviseletében az ószövetségi tudományok professzora, Martii Nissinen válaszolt a Szemléleknek. A teológus levelének magyar nyelvű fordítását az alábbiakban közöljük.

„A Hittudományi Kar címadományozási ünnepségének témája a szabadság, ezt a finnországi vallásszabadságról szóló törvény elfogadásának (1923) századik évfordulója alkalmából választottuk. Úgy láttuk helyesnek, ha tágabb perspektívát nyitunk az emberi jogok és a Föld állapota felé, hiszen szabadságunkban áll akár ápolni, akár elpusztítani ezeket az értékeinket.

Ezért öt akadémiai díszdoktori cím odaítélése mellett olyan személyeket is ki szerettünk volna tüntetni, akik ezeket az értékeket hitelesen képviselik. Így esett a választásunk Maria Immonentre, a Lutheránus Világszövetség Világszolgálatának igazgatójára; Munib Younanra, a Jordániai és a Szentföldi Lutheránus Egyház emeritus püspökére; és Greta Thunberg klímaaktivistára.

Greta Thunberg kiválasztásának oka az, hogy

ő a fiatal nemzedék szószólója a Föld jövője iránti aggodalom ügyében, aki ifjú kora ellenére világhírű influenszerré vált. Ez az elkötelezettség összhangban van a teológiával,

amely ugyanúgy figyelmet fordít a földi dolgainkra, amint a mennyországra is – így van ez a bibliai próféták óta, közülük kerültek ki az első hangadók, akik előre jelezték egy globális klímaválság lehetőségét (vö. pl. Ózeás próféta könyve 4. fejezet 1-3. versek).”

„Halljátok az Úr szavát, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival, mivel nincs hűség, nincs irgalom, nincsen Isten ismerete az országban!

Özönnel van az átok és hazugság, gyilkosság, lopás és házasságtörés, és vérontás vérontást ér.

Ezért ölt majd gyászt az ország, és veszíti el erejét minden lakója a mező vadjaival, az ég madaraival, sőt még a tenger halai is elemésztődnek.”

(Ózeás jövendölése, 4, 1-3)

Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.