Sokan meg akarják mondani Istennek, hogy melyik pártot segítse hatalomba

Január 9-én kezdődött egy 12 hétig tartó közbenjárás Magyarországért, az Őrtüzek Imádság Háza kezdeményezésében – Somogyi Tibort, a szolgálat vezetőjét kérdeztük a program hátteréről, részleteiről, céljairól.

– Honlapotokon azt írjátok, hogy „sokan sokféleképpen gondolkodunk”, de keresztényként „imádkoznunk kell országunkért” és hogy „nemzetünknek egyvalamire van égető szüksége: az Úr akarata valósuljon meg!” Mit értetek ez alatt? Egyáltalán: mi az Imádság Háza, ki áll a felhívás mögött?
– Igen, induljunk innen. Az Őrtüzek Imádság Háza egy felekezetközi szolgálati hely, lelki központ, ahol szüntelenül imádni, dicsőíteni akarjuk Istent, ahol folyamatosan közbenjárunk szűkebb és tágabb világunkért. A szolgálat 2014 óta növekszik, jelenleg heti 20-22 órában szolgálnak a testvérek, de a vágyunk a szüntelen, 7×24 órás magasztalás és ima. Ami pedig a mostani kezdeményezésünket illeti, hogy miért is gondoljuk fontosnak most a választások előtt az imát: már bő egy éve

érzékeljük, hogy hazánkban egyre nő a feszültség, a megosztottság, mélyülnek az árkok az emberek között, nemcsak a választások közeledtével, hanem az oltások megjelenésével is.

A különböző politikusokra szavazók, vagy az oltás pártolói és ellenzői között egyre nehezebb hidat építeni. És ezek a törésvonalak közösségeket, családokat osztanak meg. Berkecz Franciska szociális testvérrel – akit tavaly augusztusban vett magához az Úr – terveztük ezt a közbenjárást országunk gyógyulásáért, az egységért, Isten akaratának megvalósulásáért. Mert hisszük, tudjuk, hogy a legjobb, ami történhet, az, ha úgy lesz, ahogy Isten tervezi.

– Mit jelenthet ez azok számára, akik nem állnak ilyen közel Istenhez?
– Meggyőződésünk szerint minden ember Isten teremtménye. De aki ezt nem hiszi, az is érzi, hogy szükségünk van a szeretetre, a békességre, az egymás iránti türelemre és megértésre.

A járvány következtében a nem hívőkben is nőtt a spirituális nyitottság, keresik a válaszokat, a gyógyírt az elkeseredettségükre.

Sok embert nagyon megviselt a hosszú bezártság, a nyaralás, az utazás, a bulizás hiánya.

– Mit segíthet ebben a helyzetben az ima? Milyen célokért imádkoztok?
– Ahogy a honlapon és a felhívás szórólapján is látható, úgy értelmezzük ezt az imafolyamot, mint egy hegymászást, ahol öt alaptáboron keresztül jutunk el a csúcstámadásig.

A 12 hét 6 kéthetes szakaszra van osztva, két-két hétig imádkozunk különböző területekért. Minden szakaszt egy ismert egyházi vezető, illetve közéleti ember vezet fel. Az első videót Varga László püspöktől kaptuk, aki a keresztény egységért arra hív bennünket, hogy ítélkezés helyett tartsunk bűnbánatot, hiszen minden felekezetben sokat vétettünk egymás ellen. Nagyon örülünk, hogy erre az időszakra esik a keresztények egységéért minden januárban tartott imahét is. A második szakaszban a politikusokért, a világi vezetőkért imádkozunk majd, ezt Szeverényi János, evangélikus missziós lelkész fogja felvezetni. A közbeszéd, a tömegtájékoztatás, a tiszta és tiszteletteljes kommunikáció lesz a témája a harmadik szakasznak, ezt Lackfi János író-költő-műfordító bátorításával kezdjük. Pataky Albert indítja a családokért, emberi kapcsolatokért való imát, majd kifejezetten a fiatalokért fogunk közbenjárni, mielőtt sor kerülne a „csúcstámadásra”:

a végső cél a magyarság megtérése, a lelki ébredés és a megújulás.

– Eszerint nem kifejezetten katolikus programról van szó.
– Így van, ez egy felekezetközi program: ahogy az Imádság Házában is együtt szolgálunk különböző gyülekezetek, egyházak tagjai, most is az egységre törekszünk. A visszajelzések azt mutatják, hogy sokak szívét indítja hasonló közbenjárásra az Úr. Nemrég protestáns pásztorok, lelkészek közösségében voltam, akartam őket is hívni, de már többen tudtak a kezdeményezésről, és megelőztek a kérdéseikkel.

– A felsorolt hat témakör csupa olyan területet jelöl, amelyeken sajnos egyre romló helyzettel szembesülünk.
– Igen, úgy gondoljuk, hogy ennek egyik oka, hogy a rendszerváltás óta mindig várunk valakire, aki majd előttünk megy, és megoldja minden gondunkat. De erre egyetlen ember sem képes, nem egy társadalmi berendezkedés, egy gazdasági rendszer, egy párt, vagy bármilyen módszer fogja elhozni a boldogságunkat. Épp ezért az imánk lényege, hogy Isten elé állunk ezekért a problémákért, illetve a felebarátainkért, embertársainkért, akik egyre jobban eltávolodnak egymástól. Nem a saját kéréseinkkel „nyaggatjuk” Istent, nem a magunk terveit akarjuk vele megvalósíttatni, hanem az ő tervét akarjuk megismerni és befogadni, teret akarunk adni Istennek a saját életünkben és Isten elé vinni testvéreinket, felebarátainkat. Nagyon fontos, hogy nem imádkozunk pártokért, nem akarjuk megmondani Istennek sem a hogyan-t, sem a mikor-t. Azt tudjuk, hogy

Isten minden embert üdvözíteni akar, de hogy ehhez milyen eszközökre van szüksége, azt egyedül ő tudja. Épp ezért nem tanácsadói akarunk lenni, hanem az ő akaratát keressük.

– Pedig sok keresztény úgy gondolja, ő pontosan tudja, mely politikusoknak kellene hatalomra kerülniük. Szerintetek mitől lesz Magyarország keresztény?
– Persze, sokan képzelik úgy Isten követését, ahogy az ember a talicskát tolja. Megyek utánad – de én irányítok. Mi tudjuk, hogy Isten terve jó, és azt is tudjuk, hogy időnként épp a nehézségeket használja fel a mi üdvösségünk érdekében, tehát ahogy mondtam, nem módszerekért, politikai célokért, vagy konkrét forgatókönyv megvalósulásáért imádkozunk. A keresztény Magyarország számunkra azt jelenti, hogy a magyarság valóban rátalál Istenre, hogy a szeretet vezérelje a társadalmunkat, hogy képesek legyünk a véleménykülönbségeink ellenére is együtt élni, hogy tudjunk gyönyörködni egymás kincseiben, hogy megvalósuljon az az egység, amelyért Jézus imádkozott az utolsó vacsorán: „legyenek mindnyájan egy”.

Imaharc Magyarország

– Azt a kifejezést is használjátok: imaharc. Hogy értendő ez?
– Igen, harc, mert ahogy Varga László püspök atya is mondta a bevezető videójában, ez egy hatalmas szellemi harc. Nem emberek, nem test és vér ellen van küzdelmünk, hanem a sötétség, a gonoszság erői ellen, és ezek szellemi erők. Ezért

nem karddal és erőszakkal kell hadakoznunk ellenük, hanem Isten erejével.

Nagy ígéreteket kaptunk már többször, hogy az ima és a dicsőítés tüze fel fog lobbanni szerte mindenfelé hazánkban, ezt szeretnénk elősegíteni, kiharcolni.

– Azt mondtad, nagyon jó a fogadtatás, az érdeklődés. Ez mit jelent?
– Nagyon sokan csatlakoztak már: a kezdő napon, január 9-én óránként százával jöttek az újabb regisztrációk, és folyamatosan lehet csatlakozni. Nem határoztuk meg, hogy milyen módon imádkozunk, de készítettünk egy ajánlást, és a feliratkozásnál a csatlakozók kérhetik, hogy minden témakörhöz küldjünk nekik egy-egy impulzust. Nem az ima formája vagy hossza a fontos tehát, hanem a hűség, hogy minden nap imádkozzunk, hordozzuk imában, bízzuk Istenre az ország és a világ jövőjét.

Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.