Oázis a szíved, vagy kietlen sivatag?

Megdöbbentő mennyiségű visszajelzés érkezett rövid időn belül a békés közbeszédért indított petíciónk kapcsán. Ezekből adunk közre egy bőséges válogatást.

Ideje a változásnak!

Adjunk hangot a békéhez!

Ez az alap!

Örömteli érzés, hogy ilyen kijelentéseket is közzétehetünk a hazai közbeszédről szóló társadalmi párbeszéd kapcsán, nem csupán olyan elrettentő, borzasztó példákat, amelyekre néhány napja felhívtuk a figyelmet.

A Szemlélek mindössze 4 napja indított petíciójához máris 18 országból több ezren csatlakoztak.

Az alábbiakban Gundel Takács Gábor, Kepes András, Acél Anna, Hodász András, Sáhó Eszter és Gégény István által elsőként aláírt kezdeményezés EDDIGI reakcióiból adunk közre egy szerkesztett színes csokrot.

petíció

 IDE KATTINTVA LEHET CSATLAKOZNI A FELHÍVÁSHOZ 

* * *

» Tisztelet és bizalom a közjó működésének alapja.

» Lehetetlen úgy tiszteletre nevelni a gyerekeket az iskolában, hogy a közbeszédben mindennapossá vált a gúny, az ízléstelenség, a trágárság, hogy lassan már jelét sem tapasztaljuk az emberi méltóság tiszteletben tartásának.

» A közbeszédnek példát kell mutatni. Aki szelet vet, vihart arat.

» Országunk vezetői és politikusai – ha akarják ha nem – magatartásukkal, beszédmódjukkal példát mutatnak. Nem szerencsés az a hangnem, amit ma tapasztalunk, és az sem jó, hogy vulgáris kifejezések nyernek polgárjogot úgy a szóbeli, mint az írott sajtóban. Hozzuk vissza együtt a kulturált beszédet, a kulturált viselkedést!

» Nem szeretném, ha ez a mostani, felfordult világ lenne az új normális.

» Aláírom, mert néha velem is elszalad a ló, és ez emlékeztetni fog arra, hogy mit vállaltam.

» Ha a Parlament elnöke a T. Házban büntetheti ezeket a megnyilvánulásokat, akkor valamilyen módon eljárhatnának a közbeszédet szennyezőkkel szemben is.

» A durva beszéd fertőző. Magamon is észreveszem, hogy ami régen sose hagyta el a számat, most egyre könnyebben kijön.

» Egy-egy ilyen nyilvános mondat 15-20 év pedagógiai munkáját teszi tönkre.

» A szó veszélyes fegyver.

» Ahogy egyre jobban leépül a kulturált viselkedés, talán van remény arra is, hogy vissza lehet építeni. Sok sikert nekünk!

» Hiszek abban, hogy létezhet békés közbeszéd, amiért aktívan tenni is szeretnék.

» Hiszek abban, hogy a világ alapvetően nem fekete-fehér, és lehet jót találni mindenben és mindenkiben.

» A kemény beszéd nem egyenlő az aljas beszéddel.

» Nagyon szomorúnak tartom, hogy gyűlölettel fordulunk egymáshoz, ha nem értünk egyet. Pont attól színes a világ, hogy különböznek gondolataink.

» Egyetértek a gondolattal! Szeretném, ha az unokáim ilyen emberséges közegben nőnének fel.

» A példamutatás nagyon sokat számít a felnövekvő nemzedéknek.

» Nem szeretnék több libernyákozást, kommunista-bolsevik baloldalozást, cigánybűnözőzést, gyurcsótányozást, hazaárulózást, külföldi ügynöközést, sorosozást, bújtatott zsidózást, gyíkvállú bölcsésezést, buzizást, abberált genderezést, feminácizás. Illetve liberális hüllőzést sem, ahogy szemkilövetőzést, nemzetietlenezést, illegális migránsozást és bukottbaloldalozást sem a közéletben látni vagy hallani. Köszi!

» Ez a jelenlegi helyzet romba dönti a jövő generáció életét.

» Többször forgattam a fejemben az elmúlt években, hogy Magyarországra hazatérek, és az elviselhetetlen közbeszéd miatt eddig mindig odébb toltam ezt. De el fog jönni a nap.

» Vélt, vagy valós igazam tudatában sincs jogom embertársaim méltóságát lábbal tiporni.

» Szórványban dolgozó plébánosként tapasztalom, hogy menyire leszivárgott az alsóbb, hétköznapi nyelvi rétegekbe is. A nyelvet áldásra és jóra, ne szidásra és mocsokra használják, főleg a közszereplők!

» A gyűlöletkeltés mindig erőszakba torkollt, torkollik, és torkollni fog. Muszáj tenni ellene!

» A vélemény szabadsága a embertársaink alázása és trágárság alakalmazása nélkül is gyakorolható.

» Szeretném, ha gyermekeim egy olyan világban nőnének fel, ahol ki lehet állni a véleményünkkel anélkül, hogy megaláznának, csúfolnának, trágár beszélnének a másikról.

» Fontosnak tartom a magyar nyelv szépségét és megtartását, a kulturált véleménynyilvánítást.

» Keresztény fiatalként már nem bírom a médiából ömlő szemetet.

» Szerintem ez már nem emberi viselkedés, amit sok ember tesz vagy éppen mond.

» Hogyan szeretnénk normális politikát és országot, ha nem tiszteljük egymást és magunkat?

» Elég volt abból, hogy az embereket egymásnak uszítják! Elég volt abból, hogy egy ártatlannak tűnő kreatív közösségben is képesek az emberek alpári módon egymásnak esni, csak azért, mert más a szép értékük! A szóbeli bántalmazás is betegít, egészséges társadalomban akarok élni a családommal!

» Úgy bánunk virtuálisan egymással, mintha nem is érző emberek lennénk.

» „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval!” (Róm 12,21)

» Messzemenően egyetértek a szövegben megfogalmazott gondolatokkal, a kezdeményezőket hiteles, a napi pártpolitikai csatározások felett álló személyeknek tartom.

» Minden cselekedetünknek van következménye, annak is ha rendesek vagyunk egymással és annak is ha nem.

» Hogyan várhatnánk el az átlag magyartól, hogy kulturáltan vitatkozzon, ha a közbeszéd színvonala sem üti meg egy kocsmai vita szintjét?

» Aláírom, mert ha nem tetszésem kifejezésénél nem is érek el többet, de nem akarom ölbe tett kézzel nézni, ahogy ez az egész ország, ez a család egymásnak esik, csak azért, mert az egyik narancs, a másik meg szegfű árus.

» Adjuk meg a tiszteletet az ellenfeleinknek is!

» A békés egyet-nem-értés gyakorlása az egész társadalom javát szolgálná.

» Aláírom, mert ez az alap! Ez alap!

» A megalázás, minősítés rontja a konszenzus létrejöttét.

» Eltűnt a tisztelet, indulatmentes beszélgetés, korrekt tiszta vélemény nyilvánítás. Sem a média, sem az írott sajtó nem tűrheti. Sajnos bizonyos bennfentes körök elfogadják, megtapsolják, azt mondják: „nincs ezzel semmi gond”. Ez nagyon-nagyon káros mindannyiunkra nézve, és megengedhetetlen.

» A magyar társadalom egy magasabb szintre lépne ha ez a kezdeményezés megvalósulna.

» A durva közbeszéd eltereli a figyelmet a tényleges problémákról rossz közérzetet okoz és elveszi az emberek kedvét az országban történő események követésétől, együtt gondolkodásról.

» Szeretnék felnézni a köz szereplőire, mint olyan emberekre, akik szebben beszélnek, többet tudnak dolgokról, intelligensebbek, erősebbek, mégis szerényebbek, mint mi, hétköznapi érző lények…

» Egy kulturáltabb társalgási szint közelebb hozhatja a máshogyan gondolkozókat, így talán egy békésebb, nyugodtabb országban élhetünk közösen.

» Egy ország sikeressége nagyban múlik azon, hogy mennyire tisztelik egymást az állampolgárai. Nem csak felső szinteken, hanem a mindennapi életben is: baloldali a jobboldalit, főnök az alkalmazottat, eladó a vevőt, és mindez vice verza. A jelenlegi helyzet elkeserítő.

» A gyűlöletet csak szeretettel lehet felül múlni!

» Embertársunk tisztelete saját emberségünk alapja.

» A mindent tematizáló közbeszéd alapvetően semmibe veszi az emberek méltóságát, jogát a szabad gondolatokhoz, a valósággal kapcsolatos nyílt párbeszéden alapuló véleménynyilvánítástól. Embereket, barátokat, családokat uszít egymás ellen, alkalmas az emberek nyugalmához való jogának megzavarására.

» Ideje beszélni, beszélgetni, békésen.

» Azt mondja ki a petíció, amit én is hónapok-évek óta érzek a közbeszéddel kapcsolatban.

» A problémák megoldása csak más nézőpontok megismerésével együtt lehetséges, ami nem jöhet létre, ha minden, a sajátunkkal ellentétes véleményt gyűlöletesnek bélyegzünk.

» Jómagam is szavakkal dolgozom, és igaznak tartom a mondást: a szavaknak súlya van.

» Kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusként elkeserít, hogy úgy várnánk el gyermekektől empátiát, toleranciát, a bizalom kialakulását, hogy a mindennapi közbeszéd, politika, média semmilyen mintát nem szolgáltat arra, hogy hogyan kezeljünk konfliktusokat, hogy hogyan legyünk elfogadóak egymással. Ehelyett mindenhol kirekesztéssel, gyűlöletkeltéssel veszi körül a társadalom őket, a közéletből a családokba átszivárogtatva ezt a szemléletet.

» A szavaknak következményei vannak, és a gyűlölet következményei irtóztatóak lesznek…

» Ki lett maxolva a vulgaritás és ebből így demokrácia nem lesz.

» Középiskolai tanárként sokszor nehéz feladat elé kerülök a média zajban: sok diák stílusában másolja az öltönyös megszólalókét, néhányan viszont taszítónak találják az útszéli, sokszor homokozóbeli alázást! Utóbbiakat erősítenem, előbbiek torzuló személyiségét faragnom kell.

» A mentális egészség érdekében fontosnak tartom a közbeszéd megváltoztatását.

» Nem hiszem, hogy az ilyen petícióknak nagy hatása lenne, az oktatást tartom az egyetlen megoldásnak.

» A békesség sokféle módon eljöhet, de a szavakon keresztül mindenképp.

» Ilyen légkörben vitatkozni nem, csak „harcolni” lehet. Váltsa fel a kulturált vita a verbális (és bármilyen) ökölharcot.

» Minden évben oszthatnánk ki díjat a legtrágárabb közbeszélőnek különböző kategóriákban!

» Maximálisan elegem van!!!

» A szív bőségéből szól a száj, s ez visszafelé is hat: ahogyan kommunikálunk, aszerint válik oázissá vagy kietlen sivataggá a szívünk!

» A közélet, de különösen a politika szereplői pártállástól függetlenül használják mások mocskolását mint kommunikációs és propagandaeszközt. És ez belülről rohasztja a társadalmat egészen a családok szintjéig és ugraszt egymásnak barátokat, családokat.

» Ez egy lépés a polgári Magyarország felé vezető úton.

» Polgármesterként saját bőrömön is tapasztalom, teljes mértékben egyetértek!

» Tanárként fontosnak tartom a közbeszéd példaértékét és szintjének emelését, ami mostanra olyan mélyen van: lehúz, görbít kirekeszt, szít és ellenségképet fest.

» A szólás szabadsága – felnőtt emberként – felelőséggel is jár. A szavaknak súlya van és azok, akik ezt fegyverként használják életre szóló lelki sérülést okozhatnak vele embertársaiknak. Legyen norma az emberi méltóság tiszteletben tartása! A közéletben a vita kultúra elvárt szintjét tegyük magasabbra az egymást sértegető és személyeskedő megjegyzésekénél. A közvéleményt formáló személyek pedig mutassanak példát ebben a társadalmunk számára!

» Régóta várok egy ilyen kezdeményezést; az igaz keresztény hangot vélem hallani belőle. Aki szeret, az megtartja az önállóságát, viszont akit sikerül a gyűlölet pályájára állítani, azt ide-oda rángathatják a provokátorok, és mindenféle felelőtlen személyek és médiumok.

» Bárhogy is gondolkodjunk a bennünket érintő ügyekről és a bennünket jelenleg szolgáló vagy őket éppen leváltani akaró politikusokról, mindannyian ugyanabban a hazában élünk, vagy legalábbis ugyanahhoz a nemzethez tartozunk. Emberi módon kell másokról beszélnünk, hiszen azt várjuk el, hogy rólunk is így beszéljenek – és csak így építhetünk olyan országot, ahol jó élni.

» Nagyon szenvedek attól, hogy ilyen gyűlölet van az emberekben politikai alapon.

» Képes vagyok durvaság nélkül is megfogalmazni a véleményemet bármiről és bárkiről. Akkor is, ha a véleményem lesújtó. Szeretném, ha mások is ezt tennék, különösen, ha nagy hatású, mintaadó személyiségekről van szó.

» Lehet valaki nagy ember, vagy képzelheti magát annak, de akkor is porból van és porrá lesz. Szóval amíg itt szívja a levegőt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne kelljen ilyen aláírás gyűjtést szervezni.

» Kulturált dialógust szeretnék.

» Az tenne talán a legjobbat az itthoni légkörnek, ha az emberek a propaganda-buborékokból kipillantva észrevennék, hogy nem is vagyunk olyan különbözőek és valójában pár nyitott szóra vagyunk egy kompromisszumtól.

» A magyar nyelv zene a számomra ugyanúgy, mint a népdalok.

» Rosszul érzem magam ebben a gyűlölködő környezetben.

» Hazánk nem harcmező, nem kell további árkokat ásni.

» Gyönyörű nyelvünk megérdemli a tiszteletet! Közéleti szereplőinktől elvárható, hogy ha megszólalnak, a saját vagy beléjük sulykolt mondandójuk megszólaltatásával is tartsák tiszteletben azokat, akiről szólnak, akiknek szólnak!

» Az együttműködő és erőszakmentes kommunikáció a társadalom legkisebb alapsejtjétől, a családtól kiindulva a különböző közösségeken át az egész ország és a nemzet testi és lelki javát is szolgálná.

» Szeretem a szép magyar nyelvet és fontosnak tartom az értelmes gondolatok terjesztését.

» Békés, nyugodt életet szeretnék, nem csak magamnak, hanem mindenki másnak is.
Tiszteljük egymást, ismeretlenül is!

» Rossz példa a fiatalok számára a vitakultúra hiánya.

» Nagyon fontosnak tartom a célt, ami politikai hovatartozástól függetlenül, bárki által támogatható.

» Ez egy szép kezdeményezés egy eldurvult, kommunikálni nem tudó országban, ahol pedig rendelkezésre áll a világ legszebb, legkifejezőbb, választékosabb nyelve. Karinthy Frigyes, Grécsi Pál, Romhányi József már nem tudják aláírni.

» Szorongást okoz a közéletben tapasztalt hangulat, és felmerül bennem a külföldre költözés gondolata. Jobb szeretnék egy élhető Magyarországon élni.

» Állítsuk meg a mélyebbre süllyedést!

» A közéleti kommunikáció hat minden emberi kapcsolatunk, kommunikációnk minőségére.

» Elegem van abból, hogy lehetetlen értelmes visszafogott beszélgetést folytatni a közéletről! Úgy kell témát keresni, ami nem osztja meg a környezetem.

» Ideje a változásnak!

» Egy jó szóval széppé tehetem mások napját.

» Büszke vagyok az irodalmi kultúránkra, mely nem kerülhet a süllyesztőbe! A Tisztelt Ház kifejezés nem működik tiszteletlen szövegkörnyezetben! Írók, költők, bölcsője ez a nyelv és a haza, nem lehetünk másként azok akik voltunk, ha nincs kulturált közbeszéd!

» Jobb volna nem, vagy sokkal ritkábban szégyenkezni a politikusaink tettei és nyilatkozatai miatt.

» Büszke vagyok a szépséges anyanyelvemre. És aláírom, mert hiszem, hogy a gondolat és a szó: mi magunk vagyunk – és példát mutatunk. A jó példákat szeretném látni és hallani – nem a gyalázatosakat.

» Emberhez méltónak kell lenni még a politikának is. Mit várunk a gyermekeinktől, ha ezt hallják a vezető politikusoktól is a médiából?

» A közéletünk olyan lesz, amilyenné formáljuk. Mindannyiunknak személyes felelőssége van ebben, nem csak a közéleti szereplőknek.

» Adjunk hangot a békéhez!

» Ez a polarizált közélet már a személyes kapcsolatainkat is mérgezi. Családban és baráti társaságban sem lehetséges már higgadtan vitázni és érvelni, mert ez már rég személyes és érzelmi.

» E nélkül esélyünk sincs árnyaltan, a valósághoz közeli képet alkotva beszélni bármiről. Talán nem elégséges, de mindenképp szükséges előfeltétele, nulladik lépése ez annak, hogy felnőtt módon közelítsünk a társadalom különböző folyamatainak az értelmezéséhez.

» Szeretnék végre egy kulturáltnak mondható országban élni, ahol a médiában nem juthatnak szóhoz azok, akik parttalan indulataikkal, igénytelenségükkel, alpáriságukkal züllesztik, szennyezik, mérgezik a közbeszédet, közgondolkodást.

» A jelenlegi állapot verbális bántalmazás, mérgezés mindannyiunk számára!

» Tamási Áron azt mondta, hogy „amíg [valaki] embernek hitvány, magyarnak nem alkalmas'”. Ha még lejjebb süllyedünk, kérdésessé válhat, hogy miután büszkék már nem lehetünk rá, akkor a szégyenéért vajon érdemes-e még magyarnak maradni.

» Végre egy kezdeményezés, ami a párbeszédre törekszik! Nekem már nagyon elegem van a sárdobálásból, gyűlölködésből, széthúzásból, meg abból, hogy egy nemzeti ünnepet sem lehet EGYÜTT, a hősökre emlékezve megünnepelni!

» Olyan országban szeretnék élni, amelyben a közéleti szereplőkre emberi tartásuk és viselkedésük miatt is büszkék lehetünk. Akik nem azzal érnek el érdemeket vagy figyelmet, hogy gyártott ellenségeikkel gyűlölködnek.

» Szavaink teremtő erővel bírnak, ezért nem mindegy, hogyan és mire használjuk. Egymást és ezáltal magunkat is pár szóval ugyanúgy építhetjük, mint ahogy rombolhatjuk.