Ha valóban ezt mondta a kormányfő, akkor nem érti, nem is építi a kereszténységet

Az ortodoxok nem vitamentesek, a hit nem fog eltűnni, a különböző felekezetek méricskélő hasonlítgatása a sötétség malmára hajtja a vizet.

Nem először fogalmazza meg személyes véleményét a magyar miniszterelnök vallási témában, ám ezúttal még azt sem lehet tudni, hogy tényleg azt mondta-e, amit neki tulajdonítanak. A kereszténység kapcsán tett állítólagos kijelentéseit ugyanis egy amerikai újságíró idézte fel cikkében egy olyan zárt körű beszélgetésre hivatkozva, amivel kapcsolatban kiderült, hogy vagy nem az hangzott el ott, amit Rod Dreher leírt, vagy nem úgy gondolta a politikus, ahogy a zsurnaliszta értette, ráadásul utólag kicsit kozmetikázták is az írást.

Ez az állítólagos kijelentésekre hivatkozó cikk volt az apropója a január utolsó hétfő reggelén tartott beszélgetésnek a Klubrádióban, ahol a Szemlélek lapigazgatóját kérdezték a magyar kormányfőnek tulajdonított, vallási jellegű mondatokról. A műsor ide kattintva hallgatható meg.

Gégény István bevezetőként elmondta, nem tartja helyesnek, hogy egy vezető politikus zárt körben, szivárogtatva küldjön üzenetet a nyilvánosságnak. Ha komolyan mondani szeretne valamit, akkor álljon mikrofon, kamera elé.

A katolikus hittanár végzettségű lapigazgató azon kijelentés kapcsán, miszerint „a legtöbb remény ma az ortodoxokban van. Ők nem vitatkoznak, hanem hisznek. Mi (protestánsok és katolikusok) állandóan vitatkozunk”,

a szétdobáló, vagyis az ördög mesterkedéséhez hasonlította azt, ha valaki különböző felekezetek összeugrasztásával próbálkozik.

Mindegyik keresztény közösség hordoz értékeket, a méricskélés, a szembeállítás idegen ennek a vallásnak a tanításától.

KÉT TÜDŐVEL LÉLEGEZNI

A szentté avatott katolikus egyházfő, II. János Pál többször úgy fogalmazott, hogy Európának, illetve az „egyháznak” két tüdővel kell lélegeznie. Ezzel a nyugati és a keleti kereszténység nem szembeállító, hanem egymást értékesen gazdagító kapcsolatára utalt.

2001. január 6-án közreadott apostoli levelében ezt így fejezte ki:

„Bárcsak rábírná a Kelet és a Nyugat keresztényeit annak az időnek az emléke, amikor az Egyház még „két tüdővel” lélegzett, hogy újra közös úton járjanak, a hit egységében és a jogos különbözés tiszteletben tartásával, kölcsönösen úgy fogadva és támogatva egymást, mint Krisztus egyetlen Testének tagjait.”

(Novo Millenio ineunte, 48. pont)

Azt is valótlan kijelentésnek tartja, hogy az ortodoxok nem vitatkoznak. Egyrészt igencsak széttagolt a keleti keresztény egyházak rendszere, ami nem a teljes egyetértésre utal, ráadásul

az orosz-ukrán háborús konfliktus kirobbanásában egy ortodox közösségek közötti vitának – az ukrán ortodoxok orosz ortodoxoktól való elszakadási törekvésének – jelentős szerepe volt.

Ennek alapján Gégény István szerint sokkal inkább az az igazság, hogy az ortodoxok nem pusztán vitatkoznak, hanem néha sajnos saját hittestvéreiket ölik.

Magáról a vita jelenlétéről a keresztény közösségekben a lapigazgató elmondta, hogy a disputa igazán keresztényi tevékenység, ezáltal is fejlődik az egyház. Egy minden részletkérdésben teljességgel egyetértő vallási közösség szerinte aligha lenne képes valóban a kereszténység útján járni. Úgy gondolja,

méltatlan lenne az ortodoxokkal szemben is, ha bárki elvitatná tőlük a nyitottságot a párbeszéd, az eltérő gondolatok egymással való megosztására.

Ha hinni lehet a beszámolónak, a magyar politikus attól is fél, hogy „a hit el fog tűnni”, ha a keresztények nem ébrednek fel. Ehhez kapcsolódóan a műsorvezető felvetette, hogy vajon aggodalomra ad-e okot az európai templomok üresedése? Magazinunk vezető munkatársa válaszában felidézte a kaposvári püspök gondolatait, aki a Szemlélek Társalgó tavaly karácsonyi ünnepi podcastadásában vázolta fel vízióját a jövő egyházáról. Varga László annak örülne, ha egy kicsiny, nem az anyagiakra, és nem az infrastruktúrára fókuszáló, hanem a kovász szerepét valóban betölteni képes kereszténység váltaná fel azt a „hatalmasságot”, amit napjainkban tapasztalunk.

A hit eltűnése miatt azért sem aggódik Gégény István, mert

a kereszténységet nem kizárólag a hívők „működtetik”: a kereszténység Isten-meghajtású közösség. Aki ennek ellenkezőjét állítja, a teológus szerint nem ismeri az evangéliumot.

– Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el – idézte a Klubrádió hallgatóságának Jézus szavait a Bibliából (Lukács evangéliuma, 21. fejezet 33. vers) a katolikus hittanár.