Tovább zuhan a papok létszáma Európában

Hiába növekszik az öreg kontinens népessége, a hívek száma visszaesőben, de a püspökök száma növekedett.

Rendszeresen közzéteszi a Népek Evangelizációjának Kongregációja nevű szervezet a katolikus egyház globális statisztikáját. A számokból érdemes megfontolt következtetéseket levonni, mert Isten malmainak közmondásosan lassú őrlési tempója itt is megmutatkozik: 2021 őszén a 2019-re vonatkozó adatokat ismerheti meg a nyilvánosság.

Ami bizonyosan kijelenthető: Európában számosságát tekintve hanyatlóban van a hivatalos egyházhoz tartozás, úgy, hogy az egész világban összességében növekedés tapasztalható (ami azt is jelenti, hogy más földrészeken az átlagnál jelentősebb a felívelés). A számok nyelvén ez úgy fest, hogy a világ katolikusainak száma 2018-ról 2019 végére 15 millió 410 ezer fővel növekedett, ebben pedig már az európai 292 ezer fős csökkenés is benne van. Afrika (+8 millió 302 ezer) mellett Ázsia (+5 millió 373 ezer) felelős leginkább a hit terjedéséért.

Az egy papra jutó személyek száma világszerte növekedett:

képzeljük el, hogy egyetlen lelkipásztor 14 ezer 853 ember lelki életét hivatott elméletileg gondozni.

De ha csak a katolikus híveket nézzük, ott is növekedés tapasztalható: egy papra elvben 3 ezer 245 egyházközségi tag jut. Az európai mutató itt pozitív (+25), ami viszont nem jelent jót, hiszen még több teher nyomja ugyanazokat a vállakat.

Érdekesség, hogy miközben világszerte 13 fővel kevesebb lett a püspökök száma, Európában ez az érték +4, vagyis a világtrenddel szemben szerényen növekedett kontinensünkön a főpásztorok száma.

A papok száma viszont úgy növekedett világszerte 271 fővel, hogy Európában 1 ezer 436 fővel kevesebb pap szolgál, éspedig az egy évvel korábbi értékhez képest. És ez még csak az egyházmegyés papok létszáma, a szerzetesrendek papjainak közössége ugyancsak növekedett globálisan, ennek ellenére Európában 1 ezer 172 fő a visszaesés mértéke.

Összességében tehát egyetlen év alatt 2 ezer 608 pappal lett kevesebb Európában!

Az állandó diakónusok létszáma azonban mind a teljes katolikusság körében (+734), mind Európában (+177) pozitív tendenciát mutat.

A szeminaristák, vagyis papnövendékek száma globálisan 1 ezer 822 fővel nőtt, Európában eközben, igen, csökkent, 630 fővel.

FORRÁSFIDES hírügynökség
Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.