A valóságot nem kell helyreigazítani

Levelet kaptunk, ami megerősítette, hogy igaz, amit írtunk. A reakción meglepődtünk egy kicsit, de annyira mégsem.

Néhány napja az “Újabb református egyházi vezető távozhatott, a Balog-ügy lehet a háttérben” című írásunkban egy szerkesztőségünkhöz eljutott, több forrásból megerősített információt hoztunk nyilvánosságra. Akkor még feltételes módban fogalmaztunk, ma már kijelenthetjük: nem Bor Imre a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) elnöke. Az egykori paksi polgármester továbbra is az elnökség tagja, az elnöki pozíciót Szabó Gábor vette át.

Minderről az MRPSZ cikkünk megjelenését követően aktualizált honlapjáról szereztünk tudomást, de megerősítette a Bor Imrétől május 28-án kapott levél is.

A reakciót, melynek közzétételét a szövetség volt elnöke “helyreigazításként” kéri, hamarosan olvashatják, elöljáróban azonban szeretnénk megosztani a levélben leírtakkal kapcsolatos észrevételeinket.

A média elsődleges feladata a tájékoztatás, a tudomásunkra jutott – ez esetben általunk többszörösen ellenőrzött – érdemi információk megosztása. Ezt tettük május 24-én (17 órakor) megjelent írásunkban is, ugyanakkor – egy későbbre tervezett cikkhez közvetlen megerősítést és háttérinformációt kérve – levelet írtunk (16.22-kor, percekkel az információhoz jutás után) az érintettnek.

Erre a levelünkre válaszul kaptuk Bor Imrétől a “helyreigazítást” kérő levelet, melyből azonban

nem derül ki, hogy konkrétan mit szeretne helyreigazítani, viszont megerősíti az általunk írottakat:

a Pásztor Dániel püspök távozásával kapcsolatos cikkünkben, és a saját távozásának indokával kapcsolatban leírtakat is.

Ugyanakkor felmerült bennünk, hogy valóban a mi cikkünkkel van-e problémája Bor Imrének, hiszen mi nem állítottuk, hogy “kiváló volt” a kapcsolata Balog Zoltán püspökkel, de az ellenkezőjét sem, úgyhogy ezen nincs is mit helyreigazítani. Azon sincs helyreigazítanivaló, hogy “a Presbiteri Szövetség elnöki tisztségéről nem kellett” lemondania, hiszen a pozícióban történt változással kapcsolatban a következő kifejezéseket használtuk: „távozhatott”, „már nem Bor Imre a szövetség elnöke”, „nem kívánta folytatni elnöki tevékenységét”, „tisztújítás”.

Az MRPSZ volt elnöke önmagát cáfolja, amikor az egyik mondatban azt írja, hogy a “valóságot hamis színben feltüntetve írják a cikkükben, hogy „megkerestük a Magyarországi Református Presbiteri Szövetséget” – a következő mondatban pedig éppen erre az általunk írt levélre hivatkozik.

Bor Imre szerint “valótlanságok” szerepelnek a cikkben, bár egyetlen konkrét és helytálló példát sem említ, sőt leírja ugyanazt, amit mi is leírtunk („nem tudott azonosulni Fekete Károly tiszántúli püspöknek a Balog Zoltán kegyelmi ügye kapcsán tanúsított hozzáállásával, ezért nem kívánta folytatni elnöki tevékenységét” – írtuk mi, „Fekete Károly püspök miatt nem vállaltam tovább az elnöki tisztséget” – írta ő).

A legnagyobb probléma azonban nem a szöveg értelmezéséből adódik, hanem valahol sokkal mélyebben keresendő.

Mert

miféle furcsa beidegződésként gondolja úgy a levélíró, hogy figyelmeztethet egy sajtóorgánumot?

És hogyan gondolhatja bárki is, hogy egy cikk ellen lehetne tiltakozni? Illetve lehet tiltakozni, mivel azonban a Szemlélek független, így ennek nem sok értelme van: megírjuk, amit helyesnek tartunk megírni. Lehet kritizálni, lehet nem olvasni, végső soron lehet tiltakozni és figyelmeztetni is, de elhallgattatni, vagy akár befolyásolni a Szemléleket – sok más orgánummal ellentétben – nem lehet.

Önmagában arról, hogy a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség élén vezetőváltás történt, talán nem is írtunk volna. Amiért mégis fontosnak tartottuk, az a református egyház környékén tapasztalható elhallgatás, a rend, az egység és a „nincs itt semmi látnivaló” látszatának fenntartására való sajnálatos és tendenciózus törekvés.

Ha bármikor valótlanságot állítanánk vagy tévednénk, nálunk beleférne, hogy elnézést kérjünk. Most nem látjuk ennek szükségét. Ettől függetlenül változtatás nélkül közzétesszük Bor Imre levelét, különös és magáért beszélő korrajzként.

Tisztelt Szerkesztő Asszony!

A 2024.05.24-én megjelent „ÚJABB REFORMÁTUS EGYHÁZI VEZETŐ TÁVOZHATOTT, A BALOG-ÜGY LEHET A HÁTTÉRBEN” cikkükkel kapcsolatban az alábbi helyreigazítás közzétételét kérem:

Helytelenül és a valóságot hamis színben feltüntetve, a közhangulatot a Református Egyház és Balog Zoltán püspök ellen hangolva, a személyét tárgyiasítva és ügynek beállítva, az érintetteket burkoltan megsértve, és mindezt a Presbiteri Szövetség elnökével összefüggésbe hozva állította a cikk, a Presbiteri Szövetség elnöki tisztségéből való távozásom kapcsán, hogy „újabb református egyházi vezető távozhatott, a Balog-ügy lehet a háttérben”, 

– a valóságban a Presbiteri Szövetség elnöke nem református egyházi vezető, lévén a Szövetség polgárjogi egyesület, a cikk címében szereplő ezen összemosás már önmagában a negatív hangulatkeltést, befolyásolást célozta

– a valóságban – ahogyan ez nyilvános sajtóközleményben is megjelent – Pásztor Dániel magánéleti, egészségügyi okból mondott le, én pedig Fekete Károly püspök miatt nem vállaltam tovább az elnöki tisztséget, mivel a Szövetség elnökének a presbitereket mind a négy egyházkerület püspöke felé egyaránt kell képviselnie, amely feladatot jó szívvel Fekete Károly püspök felé jelenleg nem tudom ellátni.

– a valóságban mind Pásztor Dániel, mind az én együttműködésem Balog Zoltán püspökkel kiváló volt, ezen a lejárató sajtóhadjárat sem változtatott hajszálnyit sem

– a valóságban a Presbiteri Szövetség elnöki tisztségéről nem kellett lemondanom, mert az elnökség a saját tagjai közül évente választ elnököt, ahogyan ezt május 11-én is megtette. Az Elnökségnek továbbra is tagja maradtam.

A valóságot hamis színben feltüntetve írják a cikkükben, hogy „megkerestük a Magyarországi Református Presbiteri Szövetséget”.

– A valóságban a cikk megjelenésével egyidőben, pénteken 16:22-kor, munkaidő után küldték levelüket, lehetőséget sem adva arra, hogy tiltakozzunk a cikk és annak valótlanságai ellen.”

Mindezek szó szerinti közzétételét kérem, helyreigazításként, a jogkövetkezmények terhe mellett.

Amennyiben igazán vannak kérdéseik hozzám, úgy azokra írásban készséggel válaszolok – feltéve, hogy nem a következő cikk megjelentetése után keresnek ismét.

A további, az egyházunkat, egyházi vezetőnket, egyházi tisztségviselőt érintő, valótlan tartalmú állítások terjesztését megelőzendő itt hívom fel a figyelmet

– a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 13-15.§-aira, miszerint a sajtó kötelezettsége a pontos, tényszerű, tárgyilagos tájékoztatás, mely nem sértheti az emberi és személyhez fűződő jogokat, nem lehet alkalmas vallási csoport, vagy tagja elleni gyűlöletkeltésre, annak nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12.§ (3) bekezdésére, miszerint az egyházi személy fokozott szabálysértési és büntetőjogi védelemben részesül,

ezért kérem, hogy a továbbiakban fokozottan ügyeljenek arra, hogy milyen címmel és tartalommal tesznek közzé Egyházunkról, vagy annak bármely tisztségviselőjéről, tagjáról cikket.

Sajnálatos, hogy erre épp az Önök sajtóorgánumát kell figyelmeztetni.

Bor Imre

Bp, 2024. május 28.