Lemondott egy református püspök?

Hivatalos bejelentés nem történt, de egyházi körökben az a hír terjed, hogy Pásztor Dániel nem kíván a továbbiakban a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi vezetője lenni.

Több református forrásból is úgy értesült a Szemlélek, hogy pár nappal ezelőtt a Magyarországi Református Egyház egyik vezetője, Pásztor Dániel lemondott püspöki tisztségéről. Ő egyben a hazai reformátusok „második embere” is, egy ideig ráadásul úgy volt, hogy ő lesz Balog Zoltán után a legfőbb vezető, a zsinat lelkészi elnöke.

Mostani feltételezett döntése egészségi állapotával lehet összefüggésben, ami kihatással lehetett arra is, hogy végül mégis Steinbach József lett Balog Zoltán utódja.

Kerestük a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs munkatársát, aki érdeklődésünkre sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudta a hírt. Annyit tudtunk meg, hogy ő személyesen nem értesült lemondásról, de ha lesz bejelentenivalójuk, azt közlemény formájában fogják megtenni.

Írásban is küldtünk kérdést az érintett egyházkerület püspöki hivatalának – amint érdemi választ kapunk, közzétesszük.

Forrásaink nem értik az esetleges lemondás konkrét okát, hiszen annak időzítése egészen sajátosan a közelmúltban tartott összegyházi tanácskozás, a zsinat tavaszi ülésszaka utánra esik. Ám nyilván senki egészségi állapotának nem tesz jót, hogy

a reformátusok belső köreiben állandósulni látszik a feszültség, a rendezetlenség, amit az okozott, hogy a kegyelmi botrányra nem tudtak megnyugtató megoldást találni.

Mind a református hívek, mind a közvélemény számára békességet hozna, ha mielőbb tisztázódna, marad-e püspök Pásztor Dániel, vagy valóban lemondott. Amennyiben utóbbi történt, akkor a következő püspök megválasztásáig az egyházkerület lelkészi főjegyzője, Barna Sándor veszi át a vezetői feladatokat.