Elmarad a református egységnap, a Balog-ügy lehet a háttérben

Határokon átívelő ünnepre készült volna az erdélyi és magyarországi vallási közösség, de a májusra tervezett eseményt lemondták.

Jól jellemzi a Magyarországi Református Egyházon belül kialakult drámai szétszakítottságot, megtörtséget, hogy a 2009 óta rendszeresen megtartott egységnapot nem tartják meg a szervezők. A Szemlélek értesülései szerint szűkebb fórumokon már nem is csinálnak titkot a program lemondásából, a hozzánk eljutó információ szerint pedig

a döntésnek egyértelműen köze van a kegyelmi botrány miatt a hazai református egyházon belül kialakult feszültséghez.

Pedig január végén még arról számolt be a reformatus.hu, hogy jól haladnak az esemény előkészületei. Beszédes részlet, hogy az előkészítő alkalmon Sógor Csaba, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Kárpát-medencei és diaszpóraosztályának vezetője így fogalmazott: „Főgondnokként vagy püspökként, de presbiterként vagy lelkészként is lehet, hogy szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mennyire vagyunk hitelesek: Isten igéje szerint cselekszünk, beszélünk, az ő Igéjét hirdetjük, vagy magunktól szólunk?”

A Magyar Református Egység Napját először 2009. május 22-én tartották – aznap mondták ki a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét. Idén május 25-én – öt év után ismét – Debrecen lett volna az ünnepi találkozó házigazdája.

A református egységnap elmaradása beszédesen illeszkedik abba az elszomorítóan válságos folyamatba, amelynek részeként

keresztelőket mondanak le, sorra lépnek ki egyháztagok a reformátusok közösségéből, van, akit retorzió ér,

s olyanok is vannak, akik egészen addig felfüggesztették a református egyházat szolgáló tevékenységüket, amíg a vallási vezetők megnyugtató megoldást nem találnak a Balog Zoltán által előidézett hitelességi krízisre.

FRISSÍTÉS:

Cikkünk megjelenése után egy nappal levelet küldött Dizseri Ágnes püspöki sajtótitkár a Szemlélek szerkesztőségének, amelyben a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Kommunikációs Osztályának közleménye szerepelt. A levél csatolmányaként az általunk már bemutatott nyilatkozatot is megkaptuk.

A közleményt az alábbiakban, teljes terjedelemben közöljük:

Az idénre tervezett Egységnapot 2025-ben tartja meg a református egyház. Erről azért is döntött közösen, teljes egyetértésben a Kárpát-medencei református egyházkerületek tíz püspöke és tíz főgondnoka, hogy testvéri együttlétünk és egyik legjelentősebb rendezvényünk ne válhasson a jelenlegi felfokozott hangulat áldozatává vagy politikai haszonszerzés eszközévé. Látva, hogy egyházunkat és annak tisztségviselőit most már politikai rendezvények színpadjairól támadják, helyesen döntöttünk.

Egyházunk egységességét mutatja, hogy a négy magyarországi egyházkerület püspöke egyhangúlag támogatja Pásztor Dániel tiszáninneni püspök jelölését a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöki tisztségére. Ilyenre ezelőtt soha nem volt még példa. A négy püspök közös nyilatkozatát mellékelve küldjük.

Üdvözlettel:

Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala
Kommunikációs Osztály