Jim atya meg az ördög

Pünkösdkor ismét Magyarországra érkezik Jim Blount atya, a Szentháromság Miasszonyunk Társaságának tagja, aki hazahozza nekünk, magyaroknak a Szeretetláng üzenetét, amelyet a hatvanas években Kindelmann Erzsébetnek, egy csendes, szerény nagymamának adott Jézus és Mária.

Jézus célja a Szeretetláng mozgalommal, hogy minden család „kegyhellyé” váljon. A kegyhelyek jelenések vagy csodák helyszínein alakulnak ki, ahová az emberek zarándokolnak, mert úgy érzik, hogy ott „az ég lehajlik a földre”. Isten azonban szeretne minden családban jelen lenni, hogy a családok legyenek kicsi egyházak. és az ő gyermekeikből, mint élő kövekből épüljön fel az Isten Országa.

Jim atya azt hirdeti, hogy a kicsiny

Magyarországot Isten kiválasztotta, és fontos feladatot bíz ránk a terveiben, az ő Országának felépítésében.

Jim atya szerint ez mindig így van: Isten rendszeresen a világ szemében kicsiket választja ki munkatársainak, ugyanakkor az Isten iránti szeretet tesz igazán naggyá – így kell hazánknak is naggyá válnia. Hasonló próféciákat kaptunk már korábban is: lassan száz éve, hogy Natália nővér útmutatást kapott az engesztelés szolgálatának terjesztésére és egy kápolna felépítésére – Jézus azt mondta neki, hogy a magyarok imái által az egész világot meg akarja menteni.

Szolgálata során Jim atya számtalanszor megtapasztalta a Szeretetláng és az Erzsébet asszonynak adott Úrral való egység imájának erejét, ezért terjeszti ezt az imaformát mindenfelé, amerre jár. Hazánkba azzal a küldetéssel jött tavaly kétszer is, hogy ezt a nekünk adott imádságot, és a kegyelmet, amit Isten Erzsébet asszonynak adott, minél többekkel megismertesse. A Szeretetláng mozgalomnak idehaza is van néhány ezer tagja, világszerte pedig milliók tartoznak hozzá, Dél-Amerikában rendszeresen hatalmas rendezvényeket tartanak – ideje, hogy mi is szélesebb körben felfedezzük.

Legutóbbi, februári látogatásakor Blount atya azzal került a világi média híreibe, hogy hivatalos ördögűző, amilyen Don Amorth is volt. Szabadító és gyógyító szolgálatában is használja az „Egység imáját”, és azt mondta a tavaly augusztusi Szeretetláng találkozón, hogy Isten az egész világból ki akarja űzni a gonoszt, és ebben a tervben a magyar nép fontos szerepet kap.

Ez a szellemi harc sokak számára idegen lehet, hiszen a keresztény tanításban az ördög, a személyes gonosz a felvilágosodás óta fokozatosan háttérbe szorult. De a katekizmus ma is világosan ír az angyalokról, akik szellemi lények, és ír a bukott angyalokról is, akik fellázadtak, és nem engedelmeskednek Istennek. Az emberek minden kultúrában ismerik a gonosz erőket, de keleten a jót és a rosszat ugyanazon valóság két oldalának tartják. Ezzel szemben a keresztények vallják, hogy

a sátán Isten ellensége, „gyilkos és a hazugság atyja”, ahogy Jézus is beszélt róla.

Ma is minden katolikus egyházmegyében van kinevezett ördögűző, akinek feladata azokért imádkozni, akiket gonosz lelkek tartanak hatalmukban. Bár a bibliai beszámolókat a megszállottságról és ördögi befolyásról hajlamosak vagyunk pszichés betegségekként értelmezni, Jézus szavai nem hagynak kétséget afelől, hogy önálló létezőket űz el, amikor megszabadítja a „tisztátalan lélektől megszállottakat” (pl. Lk 4,31-35 vagy Mt 9,32-34). Jim atya szavai szerint Isten meg akarja szabadítani a magyar katolikusokat a zsörtölődés elégedetlenkedő, savanyú arcú démonától, és a szomorúság, a panaszkodás démonától. Ehelyett a szeretet és az öröm lángjával akar eltölteni bennünket, hogy a legboldogabb nemzetté legyünk, és hirdessük Isten szeretetét.

Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.