Viszálykodás, megosztottság, káosz, szégyen – református hívek segélykiáltása

Nyílt levelet juttatott el szerkesztőségünknek 10 elkötelezett református személy, akik ezernyi társuk nevében kérik, hogy Balog Zoltán ne maradhasson egyházi vezető.

Április 24-25. napokon tartják a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tavaszi ülésszakát. A tervezett témakörök között nem szerepel a kegyelmi botrány egyik főszereplője, Balog Zoltán püspöki alkalmassága, ám kétségkívül ez ma a legnagyobb feszültséget okozó kérdés református körökben. A véleménye miatt kirúgott kántor és társai szeretnék, ha véget érne ez a szomorú állapot, ezért nyílt levélben szólítják meg a zsinat valamennyi résztvevőjét. Írásukat az alábbiakban a párbeszéd előmozdításának szándékával közöljük.

Tisztelt Zsinati Képviselő Testvérünk!

Minden református egyháztagnak joga és kötelessége a keresztyéni értékekért síkra szállni. A Zsinat Elnökségi Tanácsa a megszólalók stílusát és illetékességét firtatta ahelyett, hogy a tartalmi kérdésekre adott volna feleletet. Ez nem keresztyéni alázatról tanúskodik. Mennél magasabb szintű a vezetés, annál nagyobb a láthatósága és egyidejűleg a toleranciaszint, amivel a kritikát fogadnia kell.

Balog püspök cselekedete révén az egyház avatkozott az állam működésébe, amikor püspökként és zsinati elnökként járta ki K. Endre kegyelmét. Így viszont milyen alapon várhatja el azt az egyház, hogy az állam ne avatkozzon be az egyház működésébe?

Balog püspök ténykedése az állam és egyház közötti egészségtelen, oda-vissza való beavatkozás és összefonódás megtestesülése.

Balog Zoltán püspök egy személyben testesíti meg egyházunk politikai kiszolgáltatottságát. Ő a tisztségét világi hatalmával és az anyagi előnyök kecsegtetésével szerezte meg, ezáltal egyházunkban az anyagiasság szimbólumává vált. A kegyelmi ügy kirobbanása óta különösen, minden nap azért szégyenkezünk, hogy az általa vezetett egyház tagjai vagyunk. Ezért kényszerülünk megszólalni, a petíciónkat aláíró több, mint ezer személy által is felhatalmazva.

Kérjük, vegyék le rólunk ezt a szégyent!

Minden jel arra mutat, hogy jelenleg az egyház semmit sem tanult a történtekből és Balog egy látszólagos taktikai visszalépés után szégyenszemre egyházunk mindenható vezetője marad. Az új zsinati elnök Balog püspök nyilatkozata szerint eddigi helyettese, Pásztor Dániel lett volna. A legújabb tervek szerint viszont már Steinbach dunántúli püspökről hallani a Zsinat lelkészi elnökeként. A lényeg, hogy Fekete Károly, a legnagyobb és legtekintélyesebb, a Tiszántúli püspökség vezetője ne juthasson pozícióhoz, hiszen kritizálta Balog püspököt. A rémült zsinati tagok pedig a partvonalról figyelik, hogyan szabják meg fejük felett előre, miként kell szavazni. Biztos, hogy a zsinati tagoknak kell viselni mások döntéséért a felelősséget? Tudvalevő, hogy például a Károli Egyetemen a renddel ellentétben nem az új zsinati elnök, hanem Balog püspök fogja képviselni a fenntartót, az egyházat. Itt még a látszatra sem adnak.

Továbbra is mindenki úgy táncol, ahogy Balog püspök fütyül, miközben teljes a káosz.

Mi ezt nem fogadjuk el. Egyetlen politikai oldallal sem szabad az egyháznak összefonódnia és ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe hoznia magát. Ha leváltják ezt a kormányt, mi lesz az
egyházunkkal?

Pál Apostol Timóteushoz írt első levelében (3. rész) így írja le a püspökkel szembeni elvárásokat:

„Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga háza népét jól vezeti… Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék.”

Ezen feltételeknek Balog püspök nem felel meg.

Magatartásával rossz hírét keltette az egyháznak, viszálykodást, közössége megosztottságát eredményezte, magatartása megbotránkoztatást váltott ki.

Ezért eljárást kezdeményezünk a Zsinati Bíróságnál Balog püspökkel szemben és követeljük leváltását.

Üzenetünk világos. A Balog-ügy, ha az érintettek nem ébrednek fel, évekre velünk marad. Itt folyamatosan újabb és újabb ügyek jönnek majd elő Balog püspök múltjából és jelenéből. Nem engedünk a gonosz anyagi csábításának, a hatalom nyomásának és ezeket az ügyeket mi sem engedjük majd a szőnyeg alá seperni.

Mi nem a pénzes hatalmasok, hanem a protestánsok, Luther Márton, Kálvin János és az előttünk járó hitvallók örökösei vagyunk. Büszke reformátusok.

Semper reformanda!

Vargha Anikó, Tököli Egyházközség
Kónya Levente József, Bocskaikerti Egyházközség
Lupa János, Szigethalmi Egyházközség
Hatházy Ákos, Fényeslitkei Egyházközség
Rezes Gábor, Debrecen Homokkerti Egyházközség
Józsa Éva, Debrecen Széchenyi Kerti Egyházközség
Dr. Lőrincz Piroska, Debrecen Nagyerdei Egyházközség
Varga László, Hajdúhadházi Egyházközség
Gábor László, Hajdúhadházi Egyházközség
Bodnár Béla, Fényeslitkei Egyházközség