Van egy hely, ahol nem a teljesítmény számít

Isten országába mindenkit meghív a szőlő gazdája és az egy dénár fizetséget meg is kapja, aki igent mond.

Vakvezetők, akiket annyira lenyűgöz a másik mocska, bűne és a saját nagyszerűségük, igazuk, hogy képtelenek mást és másképp látni. A megtéréssel Jézus nekik is esélyt ad.

A szavainknak ereje van. Építhetnek, buzdíthatnak és vigasztalhatnak. Az alázattal és hittel kimondott szavainknak pedig hatalmuk van. Gyógyíthatnak és megszabadíthatnak.

A halott ifjú feltámadt. Az Élet győzelme a halál fölött minden őszinte gyónás, minden lelki ébredés. Az Irgalom téged is kész megérinteni.

A kilépő egyháznak követni kell a Mestert a vámosok és megvetettek közé, akik akkor lesznek Jézus barátai, ha először mi felajánljuk a barátságunkat nekik.

Tanuld az irgalmasságot, engedd meg, hogy szíved mélyéig megérinthessen a szenvedők szenvedése és légy bátor az igazság szerint cselekedni.

Ne mentegetőzz, hogy bűnös és méltatlan vagy. Jézus éppen a bűnöshöz jött, hozzád, mert szükséged van rá, mint betegnek az orvosra.

A megbocsátás nem „felejtsük el”, hanem emlékezés, az igazság kimondása és döntés arról, hogy megbocsátok, elengedem az ellenem elkövetett bűnöket.

Isten országába mindenkit meghív a szőlő gazdája. Ott nem a teljesítmény, hanem kizárólag az ő személyválogatás nélküli szeretete alapján osztja a bért. Az egy dénár mindenkinek ugyanaz, Jézus Krisztus.

Akinek van hite és tettekre váltja, annak növekszik. Akiben van szeretet és gyakorolja, abban még több lesz. Akinek van öröme és megosztja, annak még adatik.

A keresztségben egy új család tagja lettél. Itt, a szentek közösségében számtalan testvért, anyát, apát találhatsz magadnak. Szükséged van rájuk!

Minden ima által történt gyógyulás, szabadulás Isten országának elérkeztét jelzi. Nem elég hirdetni, oktatni, meg is kell mutatni, és hinni fognak Jézusban.

Naponta választanod kell a jó vagy a rossz, az igazság vagy a hazugság, az élet vagy a halál között. Hallgass a lelkiismeretedre, dönts az Élet mellett és tarts ki abban, ami igaz és jó.

Szent Mihály főangyal Istentől kapott erőddel segíts a szellemi harcainkban. Szent Gábor főangyal az Istentől kapott örömhírrel segítsd betölteni szívünket, Szent Rafael főangyal segítsd gyógyítani a betegeket.

Aki szereti Jézust, szeretni fogja a szavait is. Könnyű hinni annak szavaiban, akit szeretünk és nem nehéz megtenni, amit mond. Szeresd az Igét és tegyél tanúságot róla!