Vele vagy nélküle?

Létezik hasznos kiborulás, az átkozódást viszont érdemes irgalmasságra cserélni. Laci atya friss lélekemelő gondolatcsokra.

Ha valaki felismeri élete értelmét és célját, gyógyulni kezd. Amikor mindezt Jézus követésében fedezi fel, teljes lesz a gyógyulása, mert az üdvösségét találta meg.

Boldog a szegény Lázár is, és mindazok, akik irgalmasságot gyakoroltak vele, mert övék a mennyek országa.

Szenvedéseink között kiborulni Isten előtt, mint Jób tette, megóv az átkozódástól, a másokra való kiborulástól.

A szenvedések mindig választás elé állítanak bennünket. Istennel vagy Isten nélkül folytatjuk az utunkat.

Jöjj Szentlélek és adj ajkunkra építő, buzdító, vigasztaló, szavakat, amelyek a bizalmat éltetik és igazak.

Akarsz-e szentté válni? Vedd és olvasd szeretettel a szentírást! Hidd és tedd, amit befogadtál, majd tegyél róla tanúságot! Az Ige szentté tesz.

Akik hisznek a szeretet mindent átformáló erejében, nem a hírekre támaszkodnak, hanem Krisztus feltámadására!