Miért böjtölnek Jézus tanítványai?

És mit csinálsz, amikor böjtölsz, imádkozol és alamizsnát adsz? – kérdezi Laci atya a böjt kezdetén. Ha válaszra lelünk, belső nyugalmat is találhatunk.

A világban, aki vét, annak mennie kell. Jézusnál, aki vét, annak jönnie kell, Őhozzá. Isten országában ellenkező a mozgás, mint a világ fiai között és „az vesse rá az első követ.”

A te részed, hogy teljesen odaadd magad, búzaszemnyi életedet az Atyának. Az ő része, hogy elvesse, mint a magot, és termőre fordítsa, akkor és úgy, ahogyan neki tetszik.

Térj meg és változtass! Vizsgáld meg, hogy miért böjtölsz, imádkozol és adsz alamizsnát. Mindezeket hogyan teszed? És mit csinálsz, amikor böjtölsz, imádkozol és alamizsnát adsz?

Jézus megérintette a tisztátalant, megvetettet, kiközösítettet is. Felvállalta őket és gyógyította emberi méltóságuk sebeit. Még mindig nem értjük az irgalmasságot.

Amikor Jézus igent mondott a keresztre, nem a halált választotta, hanem az Életet. Példát adott, hogy legyünk követői a szenvedésben és a halálban is.

Miért böjtölnek Jézus tanítványai? Mert ő is böjtölt és követni akarják Jézus példáját, értünk vállalt, önmegtagadó, önkiüresítő szeretetét.

Sokan az „igaz” voltukra, mások pedig bűnös, méltatlan voltukra hivatkozva védik meg magukat attól, hogy Isten szeretete szíven találja őket és megtérjenek.