Gimnazista fiúkat zaklatott egy győri bencés szerzetes

Az elkövetőt elbocsátották a rendből, nem szolgálhat többé papként sem. A győri bencés közösség tagjai bocsánatot kérnek a sértettektől és mindenkitől, akinek fájdalmat okozott az ügy.

Maga az ügyben érintett Szent Mór Bencés Perjelség tájékoztatta a nyilvánosságot, így a Szemlélek szerkesztőségét is azokról az esetekről, amelyek a közösség tagjait is megdöbbentették.

Az 1990-es években történt gyermekbántalmazási ügyek kivizsgálásába a Vatikánt is bevonták, s bár a konkrét cselekmények büntethetősége elévült, az egyházi bíróság alapos eljárást folytatott, az illető szerzetest súlyos szankciók érték, a cselekmények helyszínén, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban pedig 2018. szeptember 1. óta Gyermekvédelmi Csoport működik.

A Szemlélek közössége segítő oldalt hozott létre, amely mind a zaklatások áldozatainak, mind az őket támogatni kívánóknak hasznos támpontot nyújthat a sebek gyógyulásához, a szükséges bejelentések megtételéhez.

A Szemlélek áldozatsegítő oldala IDE KATTINTVA érhető el.

A bencések tájékoztatása szerint 2018 májusában Hortobágyi T. Cirill, a Magyar Bencés Kongregáció prézes-apátja több bejelentést is kapott arról, hogy az 1990-es évek közepén a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban fiatalkorú sérelmére az egyik szerzetestanár zaklatást, sorozatos érzelmi, hatalmi és szexuális abúzust követett el.

Az egyházi elöljáró még abban a hónapban vizsgálóbizottságot állított fel. Az általuk meghallgatott vallomások arról tanúskodtak, hogy az akkor még állandó bentlakásos rendszerben működő fiúgimnáziumban több fiatalkorú sérelmére elkövetett szexuális zaklatások bűncselekményei valósultak meg. A meghallgatott személyek minden esetben egy bántalmazót neveztek meg. Az áldozatok mellett a tanúk meghallgatása is hihető módon támasztotta alá a bejelentések tartalmát.

Noha az ekkor már nyugállományban lévő szerzetestanár elutasította az ellene felhozott vádakat, Sárai-Szabó Kelemen perjel, az érintett személy szerzetesi elöljárója az előzetes vizsgálat vádjainak súlyossága és megalapozottsága miatt eltiltotta őt a szent szolgálat gyakorlásától, és egy olyan távolabbi, ideiglenes tartózkodási helyet jelölt ki számára, amely a bűnismétlés lehetőségét megakadályozta.

A bizottság a három – a bántalmazások idején fiatalkorú – áldozat bejelentését valósnak és megalapozottnak találta. A tettek kimerítették a szexuális bántalmazás bűncselekmény fogalmát.

Az általuk készített összefoglaló dokumentumot Cirill főapát megküldte a Hittani Kongregációnak, akik az egyházi büntetőeljárás lefolytatására Magyarországot jelölték ki. Ennek értelmében a Győri Egyházmegyei Bíróság meghozta az alábbi ítéletet: a bencés rendből történő elbocsátás és laicizálás (azaz elbocsátás az egyházi szolgálatból). A döntés annak teljességében 2023 áprilisában lett jogerős.

– A győri bencés közösség tagjaiban megrendülést és megdöbbenést keltettek ezek az esetek. Ezúton is bocsánatot kérünk a sértettektől és minden érintett személytől, akinek fájdalmat okoztunk. Az áldozatokat lehetőségeink szerint igyekszünk támogatni, segíteni. A sértetteknek civil (büntetőjogi) jogsegélyt nyújtottunk, továbbá pszichológiai tanácsadást és terápiát kínáltunk fel – olvasható a bencések közleményében.