„Olyan egyházat szeretnénk…”

Nyilatkozatot adott ki egyházuk helyzetéről a Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség Presbitériuma, melyet teljes terjedelmében közlünk.

A Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség Presbitériumának nyilatkozata

Az elmúlt hetek történései nagyon elkeserítőek. Balog Zoltán püspök úr személyes döntésének, politikai tevékenységének társadalmi megítélése egyházunkra vetült. Joggal, hiszen ő képviselte tiszténél fogva mint zsinatelnök, elnöktársával együtt egyházunkat. Balog Zoltán a kegyelmi ügyben betöltött szerepe miatt 2024. február 16-án lemondott zsinatelnöki tisztségéről. Lemondását és annak a Zsinat általi tudomásulvételét indokoltnak tartjuk.

Mélységesen együttérzünk a bántalmazott gyerekekkel. Elítéljük a tetteseket, legyen az maga a bántalmazó vagy az, aki a bántalmazó tettének leplezését segítette. Megbotránkoztunk azon, hogy a hitvallásos döntés órájában egyházunk vezetője nem a bántalmazott áldozat, hanem a tettes oldalára állt.

Nehéz elhordoznunk, hogy egyházunk közvéleménye és az egyházi tisztségviselők véleménye nem egységes ebben a kérdéseben. Megdöbbenve tapasztaltuk mindezt.

Dr. Fekete Károly, egyházkerületünk püspökének kiállása okot ad arra, hogy reménykedjünk: nem minden egyházi vezető kíván osztozni a rá nem tartozó felelősségben, hanem egyházunk küldetését tartja szem előtt, és igyekszik megvédeni egyházunkat a nem egyházunkat terhelő, de mégis rá vetülő felelősség káros következményeitől.

Mi nem vagyunk felelősek Balog Zoltánnak a politikai életben hozott döntéseiért, de azért felelősek vagyunk, hogy kik vezetik egyházunkat. Kifejezzük, hogy olyan egyházat szeretnénk, aminek az életét nem a politikai élet hullámverései határozzák meg.

Debrecen, 2024. február 20.

Tóth Tamás elnök-lelkipásztor
Dr. Kánya Gergely főgondnok
Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor