A farizeusság kovászának egyetlen ellenszere

Létezik orvosság a képmutatás, nagyképűség leküzdésére. Laci atya el is mondja a receptet.

Ha felismered Krisztusban az élő Istent, és hiszel benne, akkor add át magad neki feltétel nélkül.

A farizeusok kovászának, a képmutatásnak, egyedül Isten országának kovásza, az igazság, béke és öröm a Szentlélekben a hatékony ellenszere. Nem mindegy mi járja át az életedet.

Teljesítsd a keresztségben kapott prófétai küldetésedet. Kövesd az Igazságot, szolgáld Őt és így tegyél róla tanúságot.

Ha hittel fogadod Isten igéjét, benned is elvégzi munkáját. Ha tettekre váltod, téged is megváltoztat.

Akik az Úr érkezésére várnak, szükségük van éber szívre, figyelmes szeretetre és hűségre. A Szentlélekkel menni fog.

Amíg az Úr érkezésére vársz, addig a figyelmes szeretet, az ima csendje, az élet igéje és a szegényekkel való találkozás táplálja a tüzet benned.

Hála az egyházmegye papjai közül kiválasztott és felszentelt új püspökért, Fábry Kornél atyáért és ima érte, hogy bölcs és szent püspök lehessen.