Hogyan segíthetünk, ha válságba kerül egy szerzetesi közösség?

A hazai ciszterci apátság élére pápai biztosokat nevezett ki a Vatikán „a felmerült nehézségek orvoslására és a szerzetesi élet segítésére”.

Még csak az első munkahelyem volt, máris életre szóló egyházélményeket szereztem, amikor a ’90-es évek közepén a Budai Ciszterci Szent Imre templom sekrestyéseként olyan papoknak segíthettem a szentmisék előkészítésében, mint Oloffson Placid, Brückner Ákos, Kállay Emil. Amit ezek a lelkipásztorok jövet-menet, a liturgikus ruhák felöltése közben megosztottak velem, vagy egymás közt sztoriztak, abból legalább egy könyvet meg lehetne írni, de talán többet is. És ott voltak mellettük az akkoriban pappá szentelt fiatal szerzetesek: Ipoly, Róbert, Kristóf, Sixtus, akik duzzadtak a lendülettől, spiritusztól.

E közvetlen kapcsolat okán különösen szomorúan szembesültem azzal, ahogy

az elmúlt években sorra érkeztek a hírek a rend háza tájáról szerzetesek kilépéséről, közösségen belüli feszültségekről, öngyilkosságról, intézményi konfliktusokról.

A Magyar Kurír hírportálon néhány napja megjelent, szűkszavúságában is beszédes közlemény azt igazolja, hogy ezek az információk nem csupán valósak, de el is értek egy olyan szintet, amikor a legfelsőbb egyházi vezetés szükségesnek látta a közbelépést.

A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Dikasztériuma 2023. május 15-én kelt dekrétumával, a fenntartott intézményekben felmerült nehézségek orvoslására és a szerzetesi élet segítésére Mauro-Giuseppe Lepori ciszterci generális apátot pápai biztosnak nevezte ki a Zirci Ciszterci Apátság élére. Segítségére társbiztosként Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot és Horváth Olga kismarosi apátnőt rendelte.

A pápai biztos és segítői gyakorolják mindazokat a jogokat, és viselik mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket az egyetemes jog és a saját jog a zirci apátnak és tanácsának tulajdonít, mind a szerzetesközösség, mind az intézmények felé.

A pápai biztos és segítői kérik a Zirci Ciszterci Apátság minden szerzetesének és minden munkatársának segítő támogatását, hogy az Apátság és intézményei biztonságos működését előmozdíthassák. Továbbá kérik a hazai ciszterci család imádságát az Apátság szerzetesközösségéért és szolgálataiért.

Zirc, 2023. május 20.

Most úgy áll, hogy Bérczi Bernát csupán névleg zirci apát – átmenetileg nem ő, hanem a legfőbb ciszterci elöljáró, a generális apát gyakorolja a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának vezetői jogait. Egy ilyen lépés nem ismeretlen a világegyház életében – hasonló intézkedés történt pár éve a Pécsi Egyházmegye kapcsán is –, de mindenképp radikális vatikáni közbeavatkozásnak tekinthető. A ciszterci rendet ismerő egyik forrásunk szerint

a szerzetesi közösség 900 éves történetében még nem történt hasonló lépés…

Egészen bizonyos, hogy a zirci központú magyar tartományban most egy dolog nagyon hiányzik: a rend.

Bár pontos részleteket egy ilyen eljárás sajátosságai miatt jó ideig aligha áll módunkban megismerni, az kiolvasható a híradásból, hogy a fenntartott intézmények kapcsán sokasodhattak meg a panaszok, valamint, ahogy a jelek is utaltak rá, a szerzetesi közösség is „segítségre szorul”.

Hiába nem vagyunk részesei a rendezés folyamatának, mégis biztosan sokan szívesen támogatnánk a gyógyulást, hiszen

sokat jelent nekünk, sokat jelent ennek az országnak egy valaha igen vitális, lelki erőt adó közösség, fontos számunkra a hazai ciszterci közösség talpra állása.

E téren azonban – a közbenjáró imádságon kívül – nem sokat tehetünk. Tehetnénk, tehettünk volna, ha már eleven gyakorlat lenne az, amiről Ferenc pápa egyelőre leginkább csak beszélni tud: a megvalósult szinodalitás, a mindennapokban hatékonyan gyakorolt együtthaladás. Ez az újnak tűnő, valójában nagyon is ősi, evangéliumi egyházi szemlélet sokat segíthetne abban, hogy ne jusson válságba egyetlen vallási közösség sem. Amíg azonban kívülállóként kell szemlélnünk egy szerzetesrend krízisét, marad a fohász lehetősége. Hívjuk a Lelket, hogy fújja át a beteg szervezetet, takarítsa ki, ami nem oda való, adjon új lendületet a közösségnek! Bárcsak sikerülne mielőbb eljutni abba az állapotba, amit közel három évtizede magam is személyesen megtapasztalhattam!

FRISSÍTÉS!

Cikkünk megjelenésével azonos időben jelent meg a Zirci Római Katolikus Plébánia közösségi oldalán az alábbi hír:

„Mauro-Giuseppe Lepori O.Cist. generális apát, Zirci Ciszterci Apátság élére kinevezett pápai biztos prezentációs levele alapján 2023. június 5-i hatállyal Bérczi L. Bernát O.Cist. apát, moderátor-plébános urat, Kiss G. Péter O.Cist. atyát és Csécs Z. Dániel O.Cist. atyát a veszprémi érsek felmentette a Zirci Plébánia lelkipásztori ellátásában való részvételből.

Az új plébános kinevezéséig a plébánia ideiglenes vezetésére plébániai kormányzói címmel Marton Bernard O.Cist. perjel úr lett kinevezve 2023. június 5-i hatállyal.”

Sajtóinformációk szerint a Szentszék Dallasba helyezte át a vizsgálat idejére a zirci apátot. Ez annyiban igaz, hogy valóban Amerikába küldték Bérczi Bernátot, ám az áthelyezést a ciszterci generális apát, pápai biztos rendelte el.

Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.

3 HOZZÁSZÓLÁS

 1. Nem kellett volna 8 évig hagyni a bomlasztást. Észre kellett volna venni, fejétől bűzlik a hal.
  Végén elkorhadt az egész rend. És lett egy nagy RENDETLENSÉG.
  Sajnos.
  De van ahol ebből profitáltak. Például az osztrákok.

  • Semmi fejétõl bûzlés nincs itt és akit eltanácsolták a rendtõl az bizony jogos volt.Nem tudom az osztrákok mennyire jártak jól ,ott tán egy akármilyen pap is jobb mint a semmi.Fõleg generációs ellentétek voltak kezdetben amit esetleg súlyosbítottak az oda nem való személyek bekerûlése a rendbe. Most az illetékesek intézkednek szépen megvárjuk ezt. Egy dolgunk van segíteni a ciszterci rendet és nem okoskodni.

  • Én nem látom azért ilyen sõtéten hogy korhad a rend.
   A világ más…nagyon más…
   Varga István atya a Veszpr. Hittud. FÕISK. igazgatója és a papi szeminárium spirituálisa nyilatkozta hogy dõbbenetes erkõlcsbéli hiányosságokkal kéri felvételét sok fiatal a papi szemináriumba. Kimaradt tán 2 generáció is….
   Volt olyan fiatal aki tudományos v zenei hobbiját nyugodtabban.kiélni jõtt szerzetesnek.
   Az egyház a rendek ehhez aljalmazkodni v ezt ””’túlélni”’ az nem pár év.
   Nem kell huhogni. Segíteni…és fõleg nem mocskolódni.
   Erre vigyázzunk.Nagy értékekrõl van szó.