Felelősek vagyunk a bennünk lévő rosszért?

Adventi várakozásunkat sokféleképpen megtölthetjük tartalommal. Hogy mivel érdemes? Laci atya segít.

Minden szentmisében koncentráltan jelenik meg az advent. Bűnbánat, Isten igéje, felajánlás és egyesülés azzal, akire várakozunk. Tedd az életedet szentmisévé.

Adventi várakozásunk bűnbánattal kezdődik. Alázattal beismerjük, hogy személyes felelősségünk van a bennünk lévő és a minket körülvevő rosszért.

Az imában mindannyian tanulók és kezdők, naponta újrakezdők vagyunk. Uram, taníts meg örömmel dicsőíteni az Atyát ebben az Adventben!

Míg várakozol az Úrra, töltsd naponta csordultig szívedet az Igével, hogy legyen miről és kiről beszélni másoknak.

Adventi készületünk fontos része a felajánlás. Abból a kevésből, amink van, adni a szükséget szenvedőknek. Azt a kicsit, amik vagyunk, felajánlani az Atyának.

Nem elég bűnbánatot tartva bocsánatot kérni Istentől és egymástól. Adventi várakozásunk fontos része a kiengesztelődés, a megbocsátás gyakorlása is.

Krisztus a mi békességünk. Vele egyesülve leszünk igazán békességteremtők és adhatjuk az ő békéjét azoknak, akik várják és befogadják ebben az Adventben.