Így lehet manipulálni egy népet a történelmi sebeivel – politikai passzivitásunk a sémáink tükrében

Miért van az, hogy mi, magyarok, közönnyel az arcunkon nézzük végig, ahogy szétbombázzák például az oktatásunkat, és nem teszünk ellene semmit?

Úgy tűnik, velünk, magyarokkal bármit meg lehet tenni – a tehetetlenség és passzivitás élménye népbetegséggé vált. Ezt vezetőink is jól tudják: nem kell megerőltetniük magukat, nem kell félniük a nép haragjától.

Ha a legnagyobb jóindulattal is vagyunk az aktuális vezető réteghez, akkor is

nagyon káros az ilyen felállás, ahol semmiféle kontroll nincs a nép oldaláról a vezetői döntésekre.

Miért van az, hogy Franciaországban, ha meg akarják emelni a nyugdíjkorhatárt, az egész ország sztrájkol, az egész ország leáll – a nép képes hatni a közügyekre. A francia politikusok félnek a nép haragjától – a mieink könnyedén legyintenek a tiltakozó pedagógusok csoportjára.

Hol kezdődik a tehetetlenség érzése, és mik ennek a történelmi előzményei?

Sématerápiás fogalmak segítségével, a teljesség igénye nélkül nézzük, vizsgáljuk meg, milyen sémái lehetnek a magyar népnek, hol lehetnek ennek a gyökerei történelmünkben!

A sématerápia Jeffrey E. Young (amerikai pszichológus) nevéhez kötődik, aki azt vette észre, hogy klienseinél megjelennek olyan belső, viszonylag stabil mintázatok, amik rendszerezik gondolkodásukat, érzelmeiket, döntéseiket. Ezeket a belső mintázatokat sémáknak nevezte el, és 18+1 ilyen sémát különített el.

A sémák a világról és a saját magunkról alkotott belső reprezentációk, amik a másokkal való kapcsolódásaink útján képződnek le bennünk. Ezek alapján tanuljuk meg például, hogy bízhatunk-e másokban, vagy hogy magunkat értékesnek, szerethetőnek, kompetensnek éljük-e meg.

Negatív sémáink az érzelmi szükségleteink sérülése mentén jönnek létre. Ha például károsul az autonómia szükségletünk, kialakulhat a dependencia/inkompetencia vagy az összeolvadtság, éretlenség belső képe magunkról. Nagyon leegyszerűsítve ha mondjuk a szüleink minden cselekedetünket kontrollálták, nem hagyták, hogy képesek legyünk magunk megoldani helyzeteket, elég valószínű, hogy kialakul bennünk az inkompetencia érzése. Ezek a sémák önfenntartóak, mert újból és újból olyan tapasztalatokat építünk be az önmagunkról és a világról alkotott képünkbe, amikben megerősítjük a káros mintázatokat. Hogy miért? Mert az ismerős negatív mintázatok nyújtotta biztonság fontosabb számunkra, mint az ismeretlen mintákban rejlő pozitív tapasztalatok bizonytalan lehetősége.

Próbáljunk a magyar népre úgy tekinteni, mint egy szükségletei mentén sérült gyermekre, aki beleragadt negatív sémáiba, ismétli maladaptív megküzdéseit, és ezekből nem tud kitörni! Nézzük meg a magyarok sémáit, vizsgáljuk meg, melyek azok a szükségletek, melyek mentén sérültünk a történelmünk viharai során, és ez hogyan hat a politikai aktivitásunkra!

Tekintsünk vissza 1526-ig, a mohácsi vészig, hiszen ez az a sarkalatos pont a történelmünkben, ahonnan kezdve folyamatosan a bekebelező nagyhatalmak ellen küzdöttünk, egészen a kiegyezésig. A hosszú évszázadokon át tartó hiábavaló próbálkozásunk a függetlenségünk kivívásáért maradandó hegeket okozott autonómiánk megélésében – ennek mentén

beépülhetett a kudarcra ítéltség séma a magyarok identitásába.

Majd következett a múlt századunk egyik legnagyobb traumája, Trianon – az ott és akkor történtek újból megtépázták a magyarság önmagába és az igazságos világba vetett hitét. A trianoni békeszerződés olyan mértékű arculcsapás volt, ami a teljes bizalmatlanság és kiszolgáltatottság érzésével járt együtt. Károsodott az alapvető biztonságérzetünk, azt az érzést keltve bennünk, hogy velünk bárki bármit megtehet, ki vagyunk szolgáltatva mások önző igényeinek (bizalmatlanság abúzus séma).

A második világháború kudarca, és az utána következő kommunista diktatúra tovább erősítette a kudarcra ítéltség érzetét a magyar néplélekben. A kudarcra ítéltség és a csökkent önértékelés magával hozza az erős vezetés igényét, hiszen ha nem bízunk a saját kompetenciáinkban, akkor könnyen kerülünk dependens viszonyba. Kialakulhat az az érzés, hogy képtelenek vagyunk önálló döntéseket hozni, gondoskodni és megvédeni magunkat (dependenciaséma).

Az 1956-os forradalom ugyan némileg javított negatív önképünkön, az újabb kudarc és a magunkra hagyottság élménye újabb negatív sémát alakított ki (elhagyatottság séma).

A rendszerváltás új politikai szeleket hozott, lehetőséget az identitás fejlődésére és új sémák kialakítására. Ugyanakkor

az évszázadok alatt már kialakult és rögzült negatív sémák nagyon jól működő eszközeivé váltak az aktuális hatalomnak, lehetővé téve a szükségletek mentén a közgondolkodás manipulációját.

A negatív sémáink kapcsolatban állhatnak vélt csökkentértékűségünkkel, ami elkerülést, behódolást vagy túlkompenzálást eredményezhetnek, mind egyéni szinten, mind pedig a magyarság politikai közélethez való viszonyában.

A csökkentértékűség túlkompenzálása a feljogosítottság sémájához vezethet – ezért működik az a narratíva a magyar politikában, hogy mi magyarok szembemegyünk mindenkivel, vagyis túlhangsúlyozzuk vélt felsőbbrendűségünket.

Hogyan tudnánk ezen változtatni? Például azzal, hogy elfogadjuk és megértjük sebzettségünket. És felismerve az e mögött meghúzódó sérült szükségleteinket, kilépve az áldozatszerepből, elkezdünk saját sorsunk aktív formálóivá válni.

A változás ott kezdődik, hogy elhisszük, hogy képesek vagyunk kiállni saját szükségleteinkért,

például egy jól működő magyar oktatási rendszerért.

Asztalos Katalin
pszichológus

Érdeklődésem középpontjában az emberi lélek áll, és minden olyan tudomány, ami ennek megértéséhez visz közelebb, mint például a teológia, filozófia, vagy a művészetek. Kíváncsiságom egyre hajt, hogy minél több dolgot fedezzek fel a körülöttem lévő világból, és paradox módon minél többet ismerek meg belőle, annál inkább úgy érzem, milyen keveset tudok.