Nem érdemeink miatt választottak ki

Nem az Úr nevében elért sikerek, jelek és gyógyulások, hanem a mennyekben feljegyzett nevünk az igazi öröm. Ránk, ott vár Valaki!

Aki, történjen bármi, mindvégig megmarad a mennyei Atya iránti bizalomban, az üdvözül.

Aki az igazság magjait veti el szívében, és vállalja érte az üldöztetést is, az irgalmat fog aratni, mert az Irgalom gyűjti őt csűrébe.

Ahogyan az apostolokat, úgy minket is Ő választott ki. Nem érdemeink miatt, hanem szeretetből, hogy ne magunkról, hanem az ő szeretetéről tegyünk tanúságot.

Munkás „toborzó” Isten országának aratásába. Bárányokat keresünk, akik készek pásztorokká, pásztorokból pedig áldozati bárányokká válni.

A bárányok biztonsága nem a kerítés, az akol, hanem a jó Pásztor, aki ismeri és szereti őket.

Nem elég, hogy munkások jöjjenek az Úr aratásába. Odaadott életű munkatársakat keresünk.