Sólyom László ablakot tár a kereszténység kevéssé ismert távlatai felé

A volt köztársasági elnök a nyilvánosságtól visszavonulva is aktívan dolgozott az elmúlt években vallási témájú könyvek fordításán. A legutóbbi kötet néhány hete jelent meg.

Az Alkotmánybíróság első elnöke, hazánk egykori államfője közéleti pályafutását követően, tizenegyszeres nagyapaként is fáradhatatlanul törekszik a társadalom szolgálatára. Arra érzett meghívást, hogy idehaza még meg nem jelent,

keresztény tematikájú könyvek fordításával járuljon hozzá az ország szellemi, lelki fejlődéséhez.

Munkáit olyan szervezetek adták közre, mint a Jezsuita Kiadó, a Bencés Kiadó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, legutóbbi, a kínai kereszténység helyzetét bemutatói könyvfordításai pedig a Gondolat Kiadónál jelentek meg.

2023 augusztusától érhető el – ide kattintva meg is rendelhető – a Sólyom László részéről egy sajátos ív lezárásának tekinthető könyv, „A keresztény vallás Kínában”. Ebben a kiadványban kapott helyet egy személyes fordítói reflexió, amelyet a szerző hozzájárulásával az alábbiakban teljes terjedelemben közlünk.

Sólyom László
Sólyom László legújabb fordítása

* * *

A két „kínai” könyv egy sorozatot zár le, amely a kereszténység állapotát mutatja be a világban. A sor rövid, de összefüggő: a fordítani való könyvek egymásból adódtak. A kiindulás a II. vatikáni zsinat volt, amelynek világtörténelmi jelentőségével a hazai közvélemény nincs tisztában, sőt tanításait csak töredékesen ismeri. Őrsy László SJ tanulmánykötete a zsinat befogadásával foglalkozik, s biztos benne, hogy a sok nehézség ellenére az „egyház megtérésének” folyamata halad előre. (Receiving the Council/Életerős zsinat, Jezsuita Kiadó, 2017.)

A zsinat eszméinek megvalósításán dolgozik Ferenc pápa.

Egy római konferencia megkísérelte az ő tevékenységét egyháza, illetve a globális kereszténység tényleges állapotába helyezve elemezni, amelyet földrészenként, illetve fontos témák szerint mutat be. (Andrea Riccardi (szerk.), Il cristianesimo al tempo di papa Francesco/Ferenc pápa és az ő ideje, Bencés Kiadó, 2019.) Ráébredhetünk, mennyire más a – nem „fejlődő” vagy „harmadik” de a – többségi világ többségi kereszténységének gondolkodásmódja és problémái. Ferenc pápa ismeri ezt, s a szegények egyházával, a jogi szigor helyett az irgalmassággal válaszol rá. Ebben az állapotrajzban szembesülünk a hagyományos kereszténységet ért, s szintén világtörténelmi téttel rendelkező kihívással: a többségi világban futótűzként terjedő, tömegeket magával ragadó „kereszténységgel”, amely használ keresztény elemeket (is), de főleg érzelmi élményt (és gyógyulást, meg sikert) kínál. Következő fordításom e mozgalom (600 milliós) pünkösdi ágával foglalkozó alapmű, Allan Heaton Anderson könyve: An Introduction to Pentecostalism/Pünkösdi és karizmatikus mozgalmak, Bencés Kiadó, 2021. Anderson aránytalanul keveset foglalkozik Kínával. Ezért fordítottam le Chan Kim-Kwong inkább népszerű, de első kézből származó beszámolóját a Kínában élő kereszténységről. (Understanding World Christianity: China/A kereszténység Kínában, Gondolat Könyvkiadó, 2022.) Kína gazdasági és politikai felemelkedése mellett fontos tudni az ebben a hatalmas országban ismét teret nyerő spiritualitásról is. A Palmer és mások szerkesztette szociológiai tanulmánykötet (Religious Life in China/Vallási élet Kínában, Gondolat Könyvkiadó, 2022) a keresztény vallásgyakorlást a Kínában honos többi nagy valláséval együtt tárgyalja.

Ezzel az ív nagyon megfeszült; messze jutottunk a második vatikáni zsinattól, be kell fejezni. Hálás vagyok a könyvkiadóknak, hogy vállalták fordításaim megjelentetését.

Örülnék, ha munkám nyomán a politikailag is sulykolt „keresztény értékek védőbástyája”-mentalitáson ablak nyílna

a világ immár más úton járó kereszténysége távlataira és próbatételeire.

Sólyom László