Homeopátia – varázslat vagy elfeledett ősi tudás?

Nemrég egy rövid cikkben beszámoltunk arról, hogy Németországban egy fiatal patikus nem forgalmaz homeopátiás szereket, mert úgy tartja, hogy azok nem tudományosan bizonyítható módon hatnak, hanem varázsigékkel.

Nagy örömünkre e rövid cikkünk alatt élénk eszmecsere bontakozott ki olvasóink között, ezért most egy nagyobb lélegzetű írásban szeretnék visszatérni erre a kérdéskörre.

Egyetértek azokkal a kommentekkel, amelyek a gyógyszeripar üzleti alapon való működésének veszélyeire figyelmeztetnek – én is úgy gondolom, hogy nagy az orvosok felelőssége, hogy legjobb tudásuk és véletlenül se anyagi érdekeltségük szerint válasszanak terápiát betegeiknek. Abban is egyetértek a homeopátia és egyéb szelíd gyógymódok pártolóival, hogy az embert nem szabad(na) tárgyként kezelni,

egyetlen betegséget sem lehet a lélektől független, pusztán anyagi jellegű problémaként értelmezni,

hanem szükséges a holisztikusnak nevezett szemlélet, amely az embert egységként látja.

Úgy gondolom, épp abban áll a homeopátiás orvoslás egyik nagy vonzereje, hogy az anamnézis nagyon alapos, nagyon személyes – ez az odafigyelés hatalmas kincs a mai rohanásban.

Nem merném kétségbe vonni a homeopátiás szerek hatékonyságát sem – viszont azt gondolom, épp az a veszedelmes, ha hatóanyag nélkül, számunkra át nem látható módon működnek. Nincs kétségem afelől, hogy a szellem magasabb rendű az anyagnál, hiszem, hogy Isten szavával a semmiből teremtette az anyagi világot. Tehát azt gondolom, hogy

ha nem az anyag, akkor a szellem hat.

Itt azonban nagyon fontos kérdés, hogy milyen szellem. Jól esne, de önáltatás lenne elhinni, hogy a szellemi erők, amelyek hatalmasabbak nálunk, mind jók és jót akarnak nekünk. Isten jó – és egyedül ő jó.

Dr. Kovács Gábor atya, tavaly elhunyt pap-költőnk, akit vegyészmérnökként ért el Isten hívása, nagyon sokat foglalkozott a homeopátia és más szellemi befolyással működő terápiák kérdéskörével. Cikkei megtalálhatók pl. itt és tanításai itt. Tőle tanultam, hogy a mágia lényege, hogy bizonyos rítusok, módszerek által uralni akarjuk a szellemi világot. Azonban az ember, aki valóban szellemi lény is, csak akkor van biztonságban, ha a Teremtő védelme és uralma alatt él, ha képviselője, nagykövete Istennek a teremtett világban, csakhogy

a mágia – akár fekete, akár fehér – által Isten helyére tör az ember.

Ez számomra nem fér bele a Krisztus-követésbe.

 

További érvek és információk:
Erdélyi Judit a homeopátiáról
Isten gyógyít (Bárdos Juli)
MTA

Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.