Így segíti a 2015-ben indult menekültválság Putyin háborújának áldozatait

A Közel-Keletről indult migrációra válaszul készült el az a kiadvány, amely most az Ukrajnából érkező családoknak is nagy támogatást jelenthet.

A magyar Jezsuita Menekültszolgálat által kiadott „Menekült gyerekek a mi iskolánkban?” című könyv egyes fejezetei szempontokat adnak tanároknak, intézményvezetőknek, osztályfőnököknek, iskolapszichológusoknak, olvashatunk benne a menekültek jogi hátteréről, a magyar mint idegen nyelv oktatásáról, illetve a hozzánk érkezőket segítő szociális hálóról – áll abban a közleményben, melyet a jezsuiták kommunikációs irodája juttatott el szerkesztőségünkhöz.

Fotó: Jezsuita Menekültszolgálat

Kíváncsiak voltunk, hogy a kiadvány mikor készült: a ukrán-orosz háború elől menekülők helyzetére, vagy a 2015 óta tartó migrációs válságra válaszul; hogy miben kell másképpen viszonyulni tanárként és iskolatársként a menekült gyerekekhez; és hogy van-e már olyan iskola, mely alkalmazza a segédanyagot.

Kérdéseinkkel megkerestük a Jezsuita Menekültszolgálatot, melynek nevében Székely Orsolya oktatási programkoordinátor válaszolt írásban. Mint megtudtuk, a kiadvány ötlete 2015-ben merült fel, és 2019-re öltött könyvformát, amelyben – a jezsuita alapszemlélet szerint – az oktatásban szerzett tapasztalatokat strukturált formában próbálják átadni intézmények, helyi közösségek számára.

Mint írják,

a kulcs éppen abban van, hogy a menekült diákhoz tanárként és diákként is éppen úgy kell viszonyulnunk, ahogyan egy magyar diákhoz:

figyelmet és időt kell szánnunk rá a valódi megismerés szándékával. „Persze tudatában kell lennünk, hogy feltételezhetően olyan traumákon mehetett át, olyan dolgokat kellett megélnie, amik lenyomatot hagyhattak a viselkedésén, a pillanatnyi reakcióin.”

Fotó: Jezsuita Menekültszolgálat

Nem javasolt direkt módon megkérdezni egy gyerektől, hogy mi a története, hogyan menekült el a hazájából. Idővel, ha kialakult egyfajta bizalmi viszony, valószínűleg ő maga fog majd megosztani részleteket az életéről. „Talán banálisnak hangzik, de vegyük a fáradtságot és tanuljuk meg a lehető legpontosabban a nevét” – hívja fel a figyelmet a szakember, aki szerint ezzel is azt üzenjük az idegen országból érkezettnek, hogy kíváncsiak vagyunk rá, meg akarjuk ismerni őt. A kötetet kiegészíti a Zahra és Zia az Eperfa Iskolában című tananyagcsomag, mely magyartanulást segítő munkafüzetet tartalmaz, hozzá kapcsolódó e-learning tananyaggal.

Mint megtudtuk,

a kötetet és a munkafüzetet 2019 óta számos egyházi, állami és magánintézményben használják

a magyar mint idegen nyelv szakos pedagógusok, más szaktanárok és tanítók. Székely Orsolya konkrét intézményeket azonban kérdésünkre sem említett, mert ahogy írja, „a menekült gyerekeknek és családjaiknak nagyon gyakran az az érdekük, hogy minél inkább „megtalálhatatlanok” legyenek”. A kiadványt nyomtatott formában a Jezsuita Menekültszolgálat irodájában lehet igényelni, de elektronikusan is elérhető itt.

A magyar Jezsuita Menekültszolgálat az oktatási anyagain túl mentorprogrammal és érzékenyítő előadásokkal segíti a külföldiek beilleszkedését, valamint lakhatási és szociális kérdésekben nyújt segítséget, önkénteseket toboroz, adományokat gyűjt. A jezsuita renddel karöltve, elsősorban saját intézményi hálózatukon keresztül aktívan részt vesznek az ukrán menekültválság enyhítésében is.

A nemzetközi Jezsuita Menekültszolgálat (JRS) 1980-ban jött létre a vietnami menekültek megsegítésére, ma félszáz országban nyújt segítséget menekülteknek. Fő területe az oktatás, a katasztrófahelyzetekben való segítség, orvosi és szociális ellátás, illetve az emberjogi segítség és pártfogás.

A JRS Hungary alapelvei, melyekre szolgálatukat alapozzák:

– Tiszteljük és védjük keresztény hitünk szeretetparancsa alapján a menekültek emberi jogait.
– Tiszteljük és védjük a Szent István-i hagyományt az idegeneket befogadó társadalom értékelésében.
– Tiszteljük és védjük a nemzeti identitást és a jogot a nemzeti nyelv és kultúra, valamint falvaink és városaink védelmére, hiszen ezek alapján van lehetőségünk a valódi befogadásra és integrálásra.
– Tiszteljük és védjük az értékalapú Európához tartozásunk, és az ebből adódó szubszidiaritás és szolidaritás hagyományát.
– Tudatában vagyunk annak, hogy felelősségünk komoly közösségi és személyes áldozattal jár.

Szerelmese vagyok a közéletnek és a közbeszédnek. Hiszem, hogy magas szinten ezeket művelni csak szabadon gondolkodva lehet: a valóság és az igazság talaján állva, megengedve magunknak a változás lehetőségét.