Női és ifjúsági kvótát vezetnek be a német evangélikusok

A lutheranworld.org oldalon nőnapon jelent meg a hír, amely szerint 2025-től az Észak-Németországi Evangélikus-Lutheránus Egyház Szinódusát majd fele-fele arányban alkotják férfiak és nők, továbbá a tagok tíz százaléka 27 év alatti lesz.

Az Észak-Németországi Evangélikus-Lutheránus Egyház Országos Szinódusának február 23-25. között tartott gyűlésén új választási szabály született, amely biztosítja a nemek közötti egyenlőséget és a fiatalok bevonását.

A szinódus résztvevői úgy határozták meg az Országos Szinódus jövőbeni összetételét, hogy abban kötelező lesz a nemek paritása, és ezzel egyidejűleg kötelező kvótát vezettek be a fiatal tagokra is:

a jövőben legalább minden tizedik tag 18-27 év közötti lesz.

– Büszke vagyok arra, hogy a Tartományi Szinódus nagy egyetértésben megtette ezt a lépést – mondta a szinódus elnöke, Ulrike Hillmann. – Ez a határozat nem magától értetődő: a nemek közötti egyenlőséget, és ezzel együtt az esélyegyenlőséget nagyon sok intézmény, vállalat és szervezet még távolról sem valósította meg.

„Az alulreprezentált csoportok vagy személyek egyenlősége és támogatása – annak érdekében, hogy minden gyülekezeti tag lehetőleg azonos értékűen részesedjen és működhessen közre az egyházi akarat kialakításában – eleve keresztény feladat” – fogalmaz az egyház vezetése által beterjesztett javaslat.

Jelenleg az Országos Szinódus 156 posztjából három (2%) betöltetlen, a tagok 55%-a férfi, 43%-a nő. Az új választási törvény 2024-ben, a következő Országos Szinódus megválasztásnál fog érvényesülni.

A módosítás célja, hogy a testületekben egyenlő számban legyenek jelen mindkét nem képviselői, ezért azt szorgalmazzák, hogy már a jelöltek között is ugyanannyi legyen a nő és a férfi.

„Ahhoz, hogy a paritási elvet figyelembe vevő választási eredmény születhessen,

a szabad és egyenlő választás alapelve háttérbe kerül azon egyházi szempont javára, hogy aktívan támogassuk az eddig hátrányos helyzetű csoportokat” –

fogalmaz az egyház vezetése a határozati javaslatban.

Ennek megfelelően a gyakorlatban azonos számú női és férfi jelöltet kell állítani, és a szavazatok számlálásánál felváltva azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki az adott listán a legmagasabb szavazatszámot kapta.

– Az északi egyház döntése tanúsítja tagegyházaink elkötelezettségét a nemek és a nemzedékek közti igazságosság iránt, ami hitbeli meggyőződésünknek is kifejeződése – mondta Marcia Blasi, aki a Lutheránus Világszövetség (LWB) gender-igazságosságot és a nők támogatását célzó programjának referense. – Mindez épp abban az évben történik, amelyben az LWB gender-igazságosságot célzó alapdokumentumának 10 éves jubileumát ünnepeljük.