Az evangéliumnak nincs „ellenszere”! – Komment-tár #28

Igazán mozgalmas volt az elmúlt időszak, így nem csoda, hogy különösen változatos lett a legújabb hozzászólás-válogatásunk.

A Komment-tár-sorozat küldetése, hogy rendszeresen merítsünk az olvasói reakciók bőséges terméséből, újraolvassuk az esetleg szem elől tévesztett vagy elfeledett észrevételeket.

Nem a legjobb hozzászólásokat gyűjtjük egybe, és szerkesztjük cikké, nem is azokat, amelyekkel leginkább egyetértünk – a válogatás célja továbbra is a közös gondolkodás, a párbeszéd támogatása.

Hozzászólni ér, sőt nagyon örülünk minden építő megjegyzésnek!

Mondd el bátran, milyennek szeretnéd látni a jövő egyházát!

jövő egyháza
Illusztráció: buzzarchitects.com

„Milyennek szeretném látni a jövő egyházát? Legendáit hihetőnek, hirdetőit hitelesnek. Értékeit őrizendőnek, megőrzőit erkölcsösnek. Kezét nyújtsa híveiért, ne hatalmi adományért. Közösségnek legyen tagja, ne csak fentről irányítsa. Kérdésekre válaszoljon, ahelyett, hogy kioktasson. Legyen olyan felebarát vagy atya, akit hívei őszinte szívességgel meghívnának a családi ünnepi asztalukhoz, nemcsak enni, hanem őszinte és bizalmas beszélgetésre is. Ne riogatással és fenyegetéssel akarjon terelni, hanem pozitív motiválásokkal és példamutatással segítsen a megfelelő irányba.”

„A hagyományaihoz jobban ragaszkodót, a szakralitását vállalót, a szeretet által vezetettet, önazonosabbat!”

„Politikamentesnek!”

„Az egyház nőjön fel a XXI. századhoz. Képviselje mindazokat, kik vallással a lelkükben élnek.

Vezetőik, kik ma palotákban élnek, hallgassák meg minden ember fájdalmát, ne csak a saját érdekeiknek megfelelően éljék a Biblia tanításait.”

„Hirdesse az evangéliumot, és tartson távolságot a politikától. Segítse a fiatalokat eligazodni a rájuk zúduló, talmi, hamis információk felismerésében, erejéhez mérten legyen támasza a rászorulóknak.”

Szelíd reformáció zajlik a katolikus egyházban

infoans.org

„Itt már nem szelíd reform kell, hanem radikális nagytakarítás.”

„Köszönöm, nem kérek az újabb egyházrombolásból. Se szelíd, se másféle reformációból, ami valójában eretnekség!”

„A világban zajló háborúk oka legtöbbször a vallás! Nem volt még elég ártatlan áldozat? Nem lehetne vallástól függetlenül csak EMBERNEK maradni mindenféle hitvallás nélkül?? Talán békésebb világ elé néznénk. Természetesen ez csak illúzió mert a hatalomnak szüksége van a nép pénzére és a személyek (birkák) irányítására.”

„Ez a Katolicizmus teljes öngyilkossága”

„Tény, hogy a katolikus egyház megújulást igényel, szervezetit és talán személyit is.

Katekizmust is érdemes lenne a modern korhoz igazítani. Sőt, a mítoszokat, legendákat is hihetőbbé tenni. Ésszerű lenne tisztázni, hogy mely bibliai kijelentéseket kell komolyan venni, és melyeket kell egyfajta történelmi emléknek tekinteni. Talán a Biblia újra-kanonizálása is szóba jöhetne, kiszűrve az ellentmondásokat, … mai korhoz igazítani az idejét múlt (akkori társadalmi és jogrendhez igazodó) részeket. A HITET, … csak hihető, tapasztalatok által is erősített, mai emberhez szóló tanításokkal és szertartásokkal lehet megalapozni, erősíteni.”

„Nem lehetne mindenkit békében hagyni? Nem lehetne, hogy mindenki az vallja és úgy , ahogy szeretné?”

„A sok szép szólam mögött a valóság: a katolikus tanítás fellazítása történik.”

„Véletlen egybeesés lenne a reformáció emléknapja és a katolikus megújhodást szolgáló szinodális folyamat záróakkordja? Úgy látszik innen, hogy a katolikus egyházunk elejébe próbál menni egy újabb reformációnak…
“Az elnyomó legfőbb támasza az elnyomott eredménytelen lázadása” /Simone Weil/”

„Ideje lenne, a Bibliára figyelni és azt követni, és akkor jól működnének az egyházak is. Nem emberekben bíznának, hanem amit Isten mond. Mert az szent és igaz.”

„Ez nem Krisztus földje, inkább az állatkertje.”

„Luther és Kálvin halála után, sajnos nem volt aki tovább vigye a tiszta evangéliumot az egyházban…..”

„Valaki akkor eddig hülyeséget tanított. Vagy a Róm. Kat. Egyház, vagy a protestáns egyházak. Érdeklődve figyelem, melyik fél vallja be, és vállalja be ezt a kínos beismerést.”

„….azt látom, a katolikus egyház halad a reformáció-s egyház irányvonalán. Amíg a vezetőink pozitívan látják a helyzetüket, …..valamit tudhatnak. Magam részéről csodálkozva látom a templomok üresedését, a hívek közömbösségét, erőltetett összejöveteleket /vannak kivételek – szeretetláng/, nem beszélve az új stílusú kápolnák építéséről, amiben lassan már – még a keresztet se látni. De vannak nagyon jó, hiteles egyszerű papjaink, akik tovább viszik a hívek bizalmát.”

„Amit keresel, az is keres Téged” – Gondolatok a hivatáskeresés spiritualitásához

„Úgy gondolom, rengetegen élik le az életüket anélkül, hogy megtapasztalnák azt az állapotot, amit a fogalom takar, vagy nem tudják, hogy azt élik.
Amikor megszűnik az idő, a külvilág, és minden erőfeszítés nélkül „megy minden, mint a karikacsapás”. Amikor „kegyelmi állapotban” van az ember.
Felfüggesztődik az éntudat. Elragadtatott állapotban történnek a dolgok. Miközben bármi a tevékenység. Lehet az alkotás, tanítás, malterkeverés, pásztorkodás, főzés, takarítás, kényszermunka, bármi.
Nem?”

Egy kutyára könnyebb áldást adni, mint egy meleg párra?

Illusztráció: Fodor Katalin (https://www.instagram.com/fodorkata_illustrations)

„Jó lenne, ha legalább a katolikus média képviselői nem a világban szajkózott ferdítéseket és összemosásokat tennék magukévá. Még Ferenc pápa sem a meleg kapcsolatok megáldásáról beszélt, hanem az egyén megáldásáról. Ez annyit tesz, hogy nem jár „automatikus” (sőt semmilyen..) kiközösítés azért, mert valaki parázna kapcsolatban él (akár azonos neművel, akár egyszerű vadházasságban, vagy bármilyen nem házas nemi kapcsolatban). Vagyis igenis támogatnia kell az egyháznak az egyént a küzdelmeiben és ehhez kérhet és kaphat is áldást, de ez nem járhat a természetellenes viselkedés normalizálásával, ami ellen nem „csak” Mózes, de Pál apostol is több ízben felszólal, a leghatározottabb módon.”

„Az, hogy kitárjuk a szívünket a bűnösök felé, nem jelentheti azt, hogy a tévelygők számára „engedményeket” teszünk és szemet hunyunk Isten Igéjének bizonyos „népszerűtlen” passzusai felett,

hanem azt, hogy elismerjük, hogy az ő bűnös természete legalább annyira megérdemli a szeretetteljes törődést, mint az enyém. Ahogy én sem gondolom, hogy engem akkor szeret helyesen a közösség, ha azt mondják, hogy „nincs neked kockafejed”, ugyanúgy a homoszexuális irányultságú testvért is szeretettel, türelemmel és odaadó imádsággal kell kísérni, hogy megtalálja a valódi hivatását és erőt kapjon a keresztjei hordozásához”

„Igen, de ezzel nincsen gond. Az állatokat meg lehet áldani, ugyanakkor a homoszexualitás kiélése bűnnek számít. A bűnt pedig nyilvánvalóan nem lehet megáldani.”

„Az embert magát külön-külön megáldhatja, de a kapcsolatukat nem.”

„Két dolgot ne keverjünk össze. Bűnben élő Szentáldozáshoz nem járulhat, de odaállhat az áldozók közé és akár a még nem első áldozott gyerekek módjára szájára tett ujjával kérhet, és kaphat áldást, de a homoszexuális párkapcsolat megáldása más kategória.”

„Ne nevezzék házasságnak, nem tegyenek esküt kapcsolatukra, de ismerjük el szeretethez, Istenhez való jogukat. Ezt alaposan át kell gondolni ( tudósok bevonásával), mert a jelen ismeretek szerint ez veleszületett, nem tanult viselkedés. Nem sürgős a döntés, de ne tartsuk őket ezért bűnösnek.”

Mi történt veled, Csaba testvér?

„Aki papi státuszánál fogva “Isten nevében” elkezdi a hívőket valamelyik politikai párt felé terelgetni (mindegy melyik felé), az visszaél a papi hatalmával. És akkor még nem esett szó a nőgyűlölő megnyilvánulásairól. A pedofil szexbotrány is azért maradt évekig rejtve, mert azt mondta, hogy a kislány biztos fantáziált és hazudott. Sajnálom, nekem ez az életszentségtől nagyon messze van.”

„Úgy vált „megosztó személyiséggé”, hogy azzá tette a világban működő gonosz.”

A cikket olvasván, bennem is az merül fel, hogy miért is „kellene” nekem oldalt választanom??? Nem inkább arról van szó, hogy van egy ember, akit ha mérlegelni szeretnénk, akkor az egyik serpenyőben találunk egy több évtizedes – hitelesnek tűnő – gyermekmentő szolgálatot, a másik serpenyőben pedig sorakoznak – hitelesnek tűnő? – állítások B. Cs. „viselt” dolgairól. Aki keresztényként gondolkodik, talán nem tagadja, hogy nincs ember e két serpenyő nélkül. Még a legkiválóbbak sem. És éppen ez a legfájdalmasabb, hogy a legkiválóbbak sem szentek, de ez az, amit meg kell tanulnunk és el kell fogadnunk.
Én nem mentegetni szeretném Böjte Csabát, szerintem is nagyon ügyetlenül kezelte a pedofil ügyet, és még azt sem tartom kizártnak, hogy szeretőnek csapnivaló, de az, amire ő az életét tette fel, azt talán joggal gondolom úgy, hogy tisztességgel és jól csinálta. Amíg megteremtette a gyermekmentő hálózatát, addig elfogadták őt, most, amikor a dolog már kellőképpen intézményesült, akkor felerősödnek a kritikus hangok és ilyenkor már mindig vannak okos megmondóemberek, akik tudják, hogyan lehetne még jobban csinálni. Nekik kellene betörni erre a „piacra” és nem a másikat kritizálni, hanem megmutatni, hogyan tudják ők jobban csinálni.
Azt, hogy B. Cs. beállt a Fidesz mögé, ezt lehet sajnálni, nekem sem tetszik, de lehet rajta csodálkozni? Akár a személyes sikere érdekében teszi, akár az általa képviselt ügyért, ez utóbbi, vagyis a gyerekek, ennek elsősorban az előnyét látják. És ez szerintem fontosabb, mint az, hogy csétestvért elhalmozzák díjakkal és médiafigyelemmel. Azzal majd számoljon el ő maga, amikor a tű fokával küzd. Nem ránk tartozik.”

Igenis vannak országok, ahol üldözik a keresztényeket!

opendoors.org

„Iványi Gábor egyháza hogy-hogy nem jut Soltész Miklós eszébe??? Őket valóban ÜLDÖZI az Orbán-kormány! 20 ezer rászorulót gondoznak. Most a gázt és a villanyt akarják lekapcsolni az intézményeikben.”

„Nyilván egyik Európai ország sem rakható egy lapra Észak-Koreával, ez teljesen egyértelmű. Viszont, mint valaki, aki két percnél tovább élt külföldön, egészen biztosan állíthatom, hogy keresztényként addig nem éri hátrány az embert, amíg elég PC. Ha viszont azt mondom, hogy vallási okokból nem szeretnék elmenni a munkahelyem által rendezett diverzitás kurzusra, ritkán fordul elő, hogy mosolyogva tudomásul veszik. Elfogadom, hogy ez nem keresztényüldözés, magam sem feltétlenül definiálnám így, de valahogy azért csak neveznünk kell. Akkor hogy hívjuk? A kérdés költői.”

ezt bizony, „kifinomult”, de mégis keresztényüldözésnek.”

nem, ugyanis nem a keresztények ellen szól, hanem a vallásos konzervatív értékrend, meggyőződés ellen. Ha egy muszlim vagy egy hindu nem megy el ugyanezen okokból, azt ugyanúgy nem szeretik. Szóval inkább a hit-értékrend lenézésével (nem tiszteletben tartásával) van kapcsolatban, nem célzottan a keresztények ellen szól.”

„Van igazság abban, amit ír, de mégiscsak látunk egyfajta hierarchiát ebben is, nem? Egy muszlimnak általában azért máshogy (vagy vonakodva) adnak „visszajelzést”, míg egy keresztény esetében ez nem szokott nagy fejtörést okozni. Legalábbis én abszolút ezt tapasztaltam és a nyugati világra tekintve is ezt látom. A keresztény cukrász nagyon hamar bíróságon találja magát, ha nem készít két férfi egybekelését ünneplő tortát, a muszlimokat viszont hasonlókért nem szokták zargatni. Értem is, hogy miért, de ebbe most ne menjünk bele.”

„(…) a keresztényüldözésnek különböző formái vannak. Nemcsak a véres keresztényüldözések vannak. Vannak kifinomultabb formái itt Európában. Például, amikor azt mondják, hogy a vallás magánügy, és hogy ne beszéljünk a nyilvánosság előtt Jézusról. Pedig Jézus mondja, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

„A vallás magánügy”- nem keresztényüldözés! Ez egy HELYES ALAPELV, ami az európai gondolkodás szerves része a felvilágosodás óta.”

„Igen, de valószínűleg a hirdetés formája nem mindegy. Ha nem befogadó a másik fél, akkor viszonylag kis hatékonyságú lesz a hirdetés nyilvános formája. Ilyen esetekben lehet az evangéliumot példamutatással, a felebaráti szeretet apró tetteivel is hirdetni. Arra nincs „ellenszer”.”