Megbukott a kormány pedagóguséletpálya-modellje

Mi kérdeztünk, a pedagógusok osztályoztak – az eredmény beszédesen lesújtó.

Hatalmas a feszültség, feloldhatatlannak tűnik az ellentét az elmúlt hónapok, lassan már évek egyik legkomolyabb társadalmi dilemmája, a pedagógusok megbecsülése témájában a döntéshozók és az érintettek, maguk a pedagógusok között. Míg a kormányzat részéről csupa pozitív üzenet kíséri a közelgő módosítást – soha nem látott mértékű béremelésről, a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülésének javulásáról beszélnek –, addig valahogy nem nagyon találni olyan pedagógust, aki ezt legalább részben elhinné, nemhogy egyetértene vele. A tanárok, diákok, szülők, szakszervezetek demonstrációi mellett politikai felhangok is megjelentek a tiltakozói oldalon, ami aligha segíti a közös nevezőre jutást. Állítólag létezik egy csendes többség, amely azt gondolja, hogy korrekt a tervezett szabályozás – legalábbis így gondolja az egyik miniszter.

Bár az igazság jellemzően árnyalatokban létezik, annyi bizonyos, hogy a két fél közül valakinek az üzenete jelentősen sántít. A Szemlélek részéről úgy gondoltuk helyesnek, ha megkérdezzük magukat a pedagógusokat, köztük azokat is, akik nem tiltakoznak az utcákon, nem emelik fel a hangjukat, mondhatni, csendben alkotják a tanártársadalmat. Próbáltunk behozni egy újabb hangot ebbe a közbeszédbeli kórusba, arra azonban mi sem gondoltunk, hogy a végeredmény mennyire egyértelmű lesz. A vélemények széles eloszlásáról aligha beszélhetünk, merthogy

a magyarországi pedagógusok körében végzett felmérésünk egyértelműen drámai állapotot tükröz.

Külön figyelmet érdemel, hogy a legrosszabb értékelést a döntéshozók pozitív szándékába vetett bizalom témája hozta, míg a legjobb eredmény sem éri el, csupán alulról súrolja a 2-es érdemjegyet. Akadt viszont olyan, aki azért kíván a pályán maradni, mert elégedett a tervezett pedagógus életpályával – igaz, csupán egyetlen ilyen válasz érkezett, de ne menjünk el szó nélkül a tény mellett, hogy ezek szerint nem mindenki elégedetlen.

Következzen a hét kérdés, amiben klasszikus osztályzásra kértük a pedagógusokat (1-es a legrosszabb jegy, 5-ös a legjobb), valamint két plusz kérdés, ahol pályaelhagyási vagy pályán maradási motivációkra voltunk kíváncsiak.

1. Ön szerint hogyan változik a pedagógusok helyzete a pedagógusok új életpályamodelljéről szóló törvény bevezetésével? (1-es = Rosszabb lesz, 5-ös = Jobb lesz)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,3

2. Ön szerint milyen a kormányzat aktuális kommunikációja a pedagógusokkal? (1-es = Tiszteletlen, 5-ös = Tiszteletteljes)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,15

3. Ön szerint milyen a kormányzat aktuális kommunikációja a pedagógusokról? (1-es = Tiszteletlen, 5-ös = Tiszteletteljes)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,23

4. Miként képviseli az Ön intézményének fenntartója az ott dolgozó pedagógusok érdekeit? (1-es = Elégtelenül, 5-ös = Kiválóan)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,99

5. Ön mennyire elégedett a tervezett bérekkel, más foglalkozásokhoz kapcsolódó keresetekhez és az inflációhoz viszonyítva? (1-es = Semennyire, 5-ös = Teljesen)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,29

6. Ön szerint összességében hogyan változik a magyar oktatásügy helyzete a pedagógusok új életpályamodelljéről szóló törvény bevezetésével? (1-es = Rosszabb lesz, 5-ös = Jobb lesz)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,22

7. Ön mennyire bízik a jelenlegi kormányzat pozitív oktatásügyi elkötelezettségében? (1-es = Semennyire, 5-ös = Teljesen)
A válaszadó pedagógusok osztályzatainak átlaga: 1,11

A hét kérdésre adott válaszok összesített átlaga: 1,33

8. Ha Ön nem tervezi elhagyni a pályát, mi motiválja leginkább a döntésében?
Elsődlegesen: Érzelmi kötődés, a gyerekek szeretete tart a pályán (34,1%)
Másodlagosan: Pedagógusnak születtem, nem tudok elképzelni más munkát magamnak (23,9%)
Harmadlagosan: Nyugdíj előtt ezt a pár évet már csak kibírom… (17,3%)

9. Ha Ön elhagyja a pedagógus pályát, mi motiválja leginkább a döntésében?
Elsődlegesen: Alulfizetettség (35,7%)
Másodlagosan: Tisztelet hiánya, megalázottság (25,1%)
Harmadlagosan: Bizonytalan, folyton változó szakmai környezet (12,6%)

A felmérés módszertana a realitáshoz igazodott: akkora megfélemlítettséget, megtörtséget, kimagasló érzékenységet tapasztalunk jelenleg a magyar pedagógusok körében, hogy a válaszadást nem láttuk reálisnak olyan személyes adatok megadásához kötni, amelyek egy statisztikai értelemben vett reprezentatív kutatás alapfeltételéül szolgálnának. Még így is eljutott hozzánk számos jelzés, hogy

sokan azért nem töltötték ki a kérdőívet, mert nem akartak beazonosíthatóak lenni az intézményük nevének megadásával sem.

Éppen ezért hálás köszönettel tartozunk a Szemlélek közösségében megbízó 917 válaszadónak, akikről nem állítható, hogy a Szemlélek olvasói lennének, hiszen a kérdéseket nem nyilvánosan, nem a magazin felületein terjesztettük, hanem tantestületeken, pedagógusi közösségeken keresztül adtunk hírt a kitöltés lehetőségéről.

Az adatgyűjtés 2023. június 26-30. között zajlott, a válaszadók szinte a teljes magyar közoktatási palettát reprezentálják: óvoda, általános iskola, gimnázium, pedagógia szakszolgálat is szerepel a munkahelyek között, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményeket egyaránt képviselnek a válaszadók, főváros, vidéki nagyváros, kistelepülés ugyanúgy ott szerepel a listában.

Bár nem feltételezzük, hogy ennek a felmérésnek komoly befolyásoló hatása lenne a döntéshozók gondolkodására, mindenképp

hasznos belenézni a tükörbe, és elgondolkodni azon, amit ott látunk.

Ebben nyújthat segítséget mindannyiunknak ez a felmérés.