Rendkívüli felfedezést tett egy középkori lovag

Csodálatos kisfilm arról, hogyan változtatta meg egy ágyúgolyó a világot.

Nem túlzás azt állítani, hogy a jezsuita rend mekkora hatással van a világra. Egyszerűségük, tisztánlátásuk sok-sok kinccsel gazdagították a mindenkori egyházat és az egész társadalmat.

Szent Ignác kalandja Jézussal a csatatéren kezdődött. Hihetetlen, mennyi mindent indított el egy ágyúgolyó!

Egy teljes éven át az ágyat nyomta egy harctéri sérülés után. Alig várta, hogy folytassa lovagi útját és egy napon elnyerje egy előkelő hölgy tetszését.

Egy Jézus életéről szóló könyv került a kezésbe, és meglepte, hogy erről is elkezdett álmodozni. Többet akart tenni, mint azok a szentek, akikről olvasott. Az Istenért végbevitt hőstettekről való álmodozás vette át a helyét a romantikus lovagélet ábrándjaitól.

Elhatározta, hogy elzarándokol Jeruzsálembe.

Útközben nem szúrt le egy muszlimot hívőt, akivel vitatkozott.

Ekkor érezte, hogy odabent megváltozott.

Maga mögött hagyta régi életét. Ha egy szent öt órát térdelt, ő hét órát imádkozott. Egy hetet is böjtölt. Vakon követte az összes szent példáját.

Világossá vált előtte, hogy Isten nem azt várja tőle, hogy így éljen. Arra hívja, hogy keresse Őt, a maga egyéni útján.

Jézus történeteivel imádkozva nap, mint nap ezen munkálkodott. A hazaút előtt megkereste az Olajfák hegyét, ahol Jézus a Mennybe emelkedett.

Itt megértette, hogy mindennek, ami csak létezik, Ő a középpontja. Isten keresésekor nemcsak a szívét kell használnia, hanem a fejét is. Párizsba ment tanulni és hat barátjával megalapította a jezsuita rendet.

Üzenete, hogy megtalálhatod Istent úgy is, hogy odaadod magad másoknak.

Megtanulhatod felismerni Isten hangját a benned lévő érzések és vágyak között.

Sok útja van, hogy megtaláld Istent. Merd észre venni, hogy a rengeteg szegény és kitaszított ember az igazságra szomjazik! Isten arra is hív, hogy keresd őt mindenben.

Milyen megtérésre, milyen irányváltásra hív Téged?

FORRÁSjezsuiták
Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.